Ми консультуємо клієнтів з питань створення та отримання віддачі від вкладених інвестицій в інформаційні технології, телекомунікаційні мережі та системи безпеки, спираючись на унікальне поєднання знань технологій, розуміння потреб клієнтів і практичного досвіду по впровадженню і експлуатації (обслуговування) систем.

Ми надаємо консалтингові послуги, що охоплюють аудит, проектування, впровадження та сервісне обслуговування. Ми створюємо цінність для клієнтів, надаючи технологічні рішення, які повністю відповідають їх бізнес-потребам.

Проектування

Проектування є одним з найбільш важливих етапів побудови інженерної інфраструктури. Саме на етапі проектування визначається необхідна номенклатура та кількість обладнання, а також необхідні ресурси для подальшої реалізації проекту. Як результат, Замовник проектної документації отримує точний бюджет необхідний для його реалізації.

Технічний аудит телекомунікаційних мереж

Основне завдання технічного аудиту – це оцінка організаційного, технічного та економічного рівня працездатності телекомунікаційної мережі.

RCI Consulting проводить технічний аудит наступних телекомунікаційних мереж:

 • аналогового кабельного телебачення;
 • цифрового ефірного і супутникового кабельного телебачення;
 • інтерактивного телебачення (IPTV);
 • передачі даних.

В рамках аудиту перевіряються різні компоненти телекомунікаційної мережі:

 • сервери;
 • робочі станції;
 • комунікаційні канали;
 • активне мережеве обладнання;
 • мережеве програмне забезпечення;
 • антенні порти;
 • головні станції телебачення;
 • системи електроживлення;
 • системи блискавкозахисту та заземлення;
 • системи кондиціонування та вентиляції.

Технічний аудит дає можливість прийняти правильне рішення про придбання, використання, модернізації і розширенні телекомунікаційної мережі, оптимізувати експлуатаційні витрати, а також розробити нову політику технічного розвитку та переоснащення усієї телекомунікаційної мережі.

Показати

Серед частих завдань, які ставляться клієнтами, є визначення і оцінка:

 • стану і коефіцієнта доступності антенного порту;
 • стану і шляхів модернізації Головної станції кабельного телебачення;
 • продуктивності та справності магістральної мережі і мережі доступу, лінійно-кабельних споруд;
 • надійності системи електроживлення;
 • ефективність системи кондиціонування і заземлення;
 • якості розводки і їх відповідність прийнятим нормам;
 • якості прокладки кабелів тощо.

Проведення технічного аудиту телекомунікаційних мереж дозволить виявити існуючі проблеми і отримати кваліфіковані рекомендації щодо їх усунення, оптимізувати і підвищити ефективність роботи всіх наявних телекомунікаційних ресурсів.

Комплекс робіт з технічного аудиту рекомендується проводити в наступних випадках:

 • Впровадження ресурсоємних додатків, що вимагають розподілених обчислень
 • Розвиток нових мережевих сервісів, наприклад VoIP, IPTV, Video on Demand, відеоконференцзв’язок
 • Підвищення вимог до надійності, відмовостійкості, захищеності мережі
 • Моральне старіння мережевої інфраструктури, перехід на нові технології
 • Злиття і поглинання кабельних операторів
 • Виникнення різних проблем прикладного характеру: незапланований зростання витрат на обслуговування мережі, падіння якості послуг, що надаються, тощо.

Технічний аудит складається з трьох етапів: підготовка, аудит, звіт з рекомендаціями.

Етап підготовки до аудиту включає в себе:

 • визначення області, на яку поширюється аудит;
 • аналіз існуючої ситуації;
 • перегляд документації;
 • конкретизація завдання, поставленого клієнтом;
 • підготовку програми майбутніх робіт.

В рамках проведення безпосередньо технічного аудиту виконуються наступні роботи:

 • обстеження об’єкта, що підлягає аудиту;
 • складання переліку технічних засобів на об’єкті;
 • аудит дозвільної та технічної документації

(Ліцензії, сертифікати, дозволи, акти введення в експлуатацію, перевірка наявності та якості виконання проектної документації, відповідність технічного завдання запропонованим проектним рішенням, гнучкість і можливість масштабування запропонованих рішень, оцінка відповідності обраного обладнання);

 • проведення комплексу вимірювань, випробувань на об’єкті, для виявлення відповідності фактично збудованого об’єкта затвердженим проектним рішенням і якості робіт;
 • перевірка, актуалізація та опис схеми організації мережі;
 • складання аналітичного звіту, який включає в себе перелік технічних засобів, опис стану технічних засобів, опис схем підключення, креслення, схеми, протоколи вимірювань, параметри робочих станцій, схеми розміщення і комутації мережевого обладнання, топологічну схему мережі тощо.
 • оцінка перспектив розвитку, рекомендації з модернізації мережі.

Технічний аудит – це відповідальний і складний процес, успішно виконати який можуть лише професіонали. Фахівці RCI Consulting володіють достатніми знаннями і досвідом для проведення якісного технічного аудиту різнопланових телекомунікаційних мереж в Україні та СНД.

[згорнути]

Technical Due Diligence

Термін Due Diligence (з англ. “Належна обачність”) увійшов в обіг завдяки закону про цінні папери, що було підписано США в 1933 році. Спочатку він використовувався для підтвердження достовірності даних публікуються в пропозиціях по капітальним інвестиціям.

Наразі, під Due Diligence маємо на увазі процес обстеження об’єкта інвестування, з метою формування об’єктивного уявлення про нього, що включає в себе оцінку інвестиційних ризиків і безлічі інших чинників. Таким чином, Due Diligence – це один з ефективних інструментів зниження ризиків і захисту інтересів сторін у ході проведення великих операцій.

Метою Technical Due Diligence є оцінка технічного стану компанії (оператор кабельного телебачення, оператора зв’язку, інтернет-провайдера), її профільних активів, яка дасть об’єктивну і повну інформацію для визначення можливих ризиків та переваг майбутньої угоди.

Проведення Technical Due Diligence необхідно при:

 • аутсорсингу і підписання договорів співпраці;
 • покупки / продажу компанії;
 • злиття компаній;
 • участь у спільній діяльності, яка вимагає від іншої сторони створювати / покращувати / підтримувати ІТ-інфраструктуру;
 • фінансуванні телекомунікаційних мереж;
 • при страхуванні телекомунікаційних мереж.

В ході проведення Technical Due Diligence виконуються:

Показати

 • Аналіз топології та архітектури телекомунікаційної мережі
 • Нормативно-технічна експертиза проектної документації
 • Перевірка дозвільної та технічної документації
 • Оцінка відповідності та якості виконання будівельно-монтажних робіт з проектною документацією
 • Оцінка технічного стану телекомунікаційної мережі та пов’язаних з нею активів
 • Оцінка вартості усунення виявлених недоліків (дефектів) мережі;
 • Оцінка технічних можливостей телекомунікаційної мережі
 • Визначення інвестиційних ризиків
 • Оцінка відповідності очікуванням інвесторів бізнес-плану по модернізації / розвитку мережі в технічному аспекті
 • Оцінка реалістичності впровадження нових сервісів і технологій в існуючій або планованої мережі.

Процес проведення Technical Due Diligence компанією RCI Consulting складається з наступних етапів:

1 етап

Вивчення проектної та технічної документації, з метою розуміння потрібних параметрів для оцінки і розробки концептуальної моделі майбутнього обстеження.

2 етап

Обговорення з клієнтом методів проведення обстеження, форму подачі результатів і конкретизує завдання.

3 етап

Формується команда експертів, відповідальних за обстеження, виконання якого повинно здійснюватися в суворій відповідності до раніше узгоджених вимог клієнта. Обсяг і перелік робіт, які виконуються в рамках процесу, визначаються індивідуально в залежності від складності проекту.

4 етап

Проведення обстеження в повному обсязі і надає клієнту звіт про отримані результати, детально і дохідливо пояснюючи клієнтові всі технічні нюанси.

5 етап

Приймається рішення про доцільність додаткової підтримки клієнта, а саме експерт RCI Consulting за бажанням клієнта супроводжує його на зустрічах, переговорах, консультаціях і відповідає на питання щодо технічних висновків звіту.

RCI Consulting має багаторічний успішний досвід проведення Technical Due Diligence для компаній на території України та країн СНД (Росія, Грузія, Білорусія, Казахстан і т.д.), дотримуючись в роботі з клієнтами гнучкої цінової політики.

[згорнути]

Оформлення ліцензій та інших дозвільних документів

Ми проконсультуємо і підготуємо всі необхідні документи, а також допоможемо отримати ліцензії за наступними напрямками:

 1. Використання радіочастотного ресурсу України – ліцензія дає право використовувати радіочастотний ресурс для надання телекомунікаційних послуг в певному діапазоні частот. Така ліцензія видається відразу на весь регіон (м.Київ та м.Севастополь – окремі регіони) терміном на 5 років. Ліцензія може бути оформлена як на юридичну особу, так і на приватного підприємця.

На сьогодні доступні для ліцензування такі діапазони частот:

 • 2.400-2.483 ГГц
 • 5.250-5.350 ГГц
 • 7, 8, 11,13, 18, 23, 33,40 ГГц
 1. Діяльність у сфері телекомунікацій (без використання радіочастотного ресурсу).
 • Ліцензія на технічне обслуговування телекомунікаційних мереж
 • Ліцензія на надання послуг місцевого фіксованого телефонії
 • Ліцензія провайдера програмної послуги (кабельне телебачення)
 • Переоформлення та продовження термінів дії ліцензій
Показати

 • Ліцензія на технічне обслуговування телекомунікаційних мереж – ця ліцензія дає право на надання послуг з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж. Вона видається строком на 5 років на певний населений пункт.
 • Ліцензія на надання послуг місцевого фіксованого телефонії – ця ліцензія дає право надавати послуги фіксованого телефонного зв’язку Вашим абонентам. Ви зможете отримати власну номерну ємність і стати повноцінним телефонним оператором. Ліцензія видається відразу на весь регіон (м.Київ та м.Севастополь – окремі регіони) терміном на 5 років.
 • Кабельне телебачення – ліцензія провайдера програмної послуги необхідна для надання послуг кабельного телебачення. Видається строком на 10 років на окремий населений пункт. Ліцензію можна отримати як для надання послуг тільки c використанням технології IPTV, так і з застосуванням аналогової / цифрової технології. Вартість ліцензії залежить від кількості населення, що проживає на території населеного пункту.
 • Переоформлення та продовження термінів дії ліцензій – переоформлення ліцензії, у разі зміни даних, зазначених у ліцензії здійснюється протягом 30 днів з моменту внесення таких змін. Наприклад, зміни юридичної адреси суб’єкта господарювання. Продовження термінів дії ліцензії здійснюється за 4 (!) Місяці до закінчення дії ліцензії. У разі порушення термінів, зазначених вище, ліцензія стає недійсною.
[згорнути]

Крім допомоги в отриманні ліцензій, ми надає супутні послуги з отримання інших дозвільних документів:

 • Внесення до реєстру операторів / провайдерів НКРЗІ
 • Реєстрація базових станцій
 • Реєстрація базових станцій для потреб технологічних користувачів
 • Отримання номерного ресурсу
 • Підготовка договорів
Показати

 • Внесення до реєстру операторів / провайдерів НКРЗІ– для надання будь-яких телекомунікаційних послуг Ви повинні бути внесені до реєстру НКРЗІ як оператор або провайдер телекомунікацій. Ми допоможемо Вам в цьому. Грошовий збір за внесення до реєстру НКРЗІ не стягується.
 • Реєстрація базових станцій – після отримання ліцензії, Ви зобов’язані протягом 6 місяців зареєструвати хоча б 1 базову станцію і таким чином освоїти виділений Вам радіочастотний ресурс. Для цього необхідно подати документи і отримати дозвіл на експлуатацію РЕЗ. Процедура отримання дозволу займає 3-5 місяців. Складається з таких етапів:
 • підготовка документів на отримання Висновку (Висновки) ЕМС за встановленою формою і подача до місцевої філії Укрчастотнагляду,
 • розрахунок електромагнітної сумісності (ЕМС) з встановленим раніше обладнанням інших користувачів і узгодження з Генеральним штабом ЗСУ,
 • оплата рахунку за послуги Укрчастотнагляду і видача Висновку (Висновки) ЕМС,
 • підготовка документів на отримання Дозволу (Дозволу) на експлуатацію РЕЗ за встановленою формою і подача до місцевої філії Укрчастотнагляду,
 • проведення первинного технічного контролю та вимірювання параметрів РЕЗ на місці експлуатації,
 • оплата рахунку за послуги Укрчастотнагляду і видача Дозволи на експлуатацію РЕЗ.
 • Реєстрація базових станцій для потреб технологічних користувачів – якщо у Вас є необхідність зареєструвати один або кілька технологічних каналів зв’язку для внутрішніх потреб Вашої організації (як юридичної особи, так і приватного підприємця), можете сміливо звертатися до нас. У такому випадку немає необхідності отримувати ліцензію на використання радіочастот. По термінах і етапах все повністю відповідає процедурі описаної вище в п.2.
 • Отримання номерного ресурсу – для операторів, що володіють ліцензією на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, ми готові надати послуги з отримання номерної ємності і кодів сигналізації ОКС-7. Дана процедура проходить в два етапи. Спочатку ми звертаємося в Укрчастотнагляд для отримання Висновку (Висновки), а потім в НКРЗІ для отримання Дозволу (Дозволу) на використання номерної ємності. По термінах це займає 1.5-2 місяці.
 • Підготовка договорів – НКРЗІ щороку оновлює свої вимоги до договорів на надання телекомунікаційних послуг. У разі ігнорування даних вимог, Ви можете бути покарані під час проведення планової або позапланової перевірки. Ми готові надати послуги з підготовки правильних договорів з урахуванням Ваших вимог і побажань. Це можуть бути як договори з абонентами, так і договору між Вашими пов’язаними підприємствами, наприклад, оператором і провайдером.
[згорнути]