Access Control System 2N

Meraki Cost Configurator

[]
1 Personal data
2 Wi-Fi point allocation
3 Type of room
4 Number of users
5 coverage area
Personal data
Where do you plan to place Wi-Fi points?
What type of room do you need to cover?
Estimated maximum number of network users
What is the coverage area?
keyboard_arrow_leftBACK
NEXTkeyboard_arrow_right

×
Конфигуратор стоимости Meraki

[]
1 Личные данные
2 РАзмещение Wi-Fi точек
3 Тип помещениЯ
4 КОличество пользователей
5 площадь покрытия
Личные данные
Где планируется размещать Wi-Fi-точки?
Какого типа помещение нужно покрыть?
Ориентировочное максимальное количество пользователей сети
Какая площадь покрытия?
keyboard_arrow_leftВЕРНУТЬСЯ
ДАльшеkeyboard_arrow_right

×
Конфігуратор вартості Meraki

[]
1 Особисті дані
2 Розміщення Wi-Fi точок
3 Тип приміщення
4 Кількість користувачів
5 площа покриття
Особисті дані
Де планується розміщувати Wi-Fi-точки?
Який тип приміщення потрібно покрити?
Орієнтовна максимальна кількість користувачів мережі
Яка площа покриття?
keyboard_arrow_leftПОвернутися
ДАліkeyboard_arrow_right

×
Розрахувати вартість Інформаційної системи
[]
1 Особисті дані
2 Діагональ телевізора
3 Кількість телевізорів
Особисті дані
Яка діагональ телевізора потрібна?
Необхідна кількість телевізорів
keyboard_arrow_leftПОвернутися
ДАліkeyboard_arrow_right
×
Зворотній зв'язок

×
Calculate the cost of the Information System
[]
1 Personal Details
2 Screen Size
3 Number of TVs
Personal Details
Which Screen Size You Need?
Need Number of TVs
keyboard_arrow_leftBACK
NEXTkeyboard_arrow_right
×
Callback

×
Рассчитать стоимость Информационной системы
[]
1 Личные данные
2 Диагональ экрана
3 КОличество телевизоров
Личные данные
Какая диагональ телевизора нужна?
Необходимое количество телевизоров
keyboard_arrow_leftНАЗАД
ВПЕРЕДkeyboard_arrow_right
×
Обратная связь

×
Конфігуратор вартості паркінгу

[]
1 Особисті дані
2 Необхідна конфігурація
Особисті дані
Чи маєте систему відеоспостереження?
Чи вже маєте автоматизовані шлагбауми або ворота?
keyboard_arrow_leftПОвернутися
ДАліkeyboard_arrow_right

×
Конфигуратор стоимости паркинга

[]
1 Личные данные
2 Необходимая конфигурация
Личные данные
Имеете систему видеонаблюдения?
Уже есть автоматизированные шлагбаумы или ворота?
keyboard_arrow_leftВЕРНУТЬСЯ
ДАЛЕЕkeyboard_arrow_right

×
Parking System Cost

[]
1 Personal data
2 Required configuration
Personal data
Do you have a CCTV system?
Already have automated barriers or gates?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

×
Bosch

Розробник та постачальник систем безпеки та зв’язку для самих різних областей застосування. В асортименті компанії Bosch системи відеоспостереження, охоронні і пожежоохоронних, системи управління доступом, системи голосового та евакуаційного оповіщення і багато іншого.

×
Bosch

Разработчик и поставщик систем безопасности и связи для самых различных областей применения. В ассортименте компании Bosch системы видеонаблюдения, охранные и пожароохранных, системы управления доступом, системы голосового и эвакуационного оповещения и многое другое.

×
Bosch

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. In the areas of automotive and industrial technology, consumer goods, and building technology, some 275,000 associates generated sales of 38.2 billion euros in fiscal 2009.

×
Panphonics

Panphonics – провідний у світі постачальник динаміків спрямованого звуку зі штаб-квартирою в м. Тампере, Фінляндія. Panphonics Sound Shower ® – інноваційне рішення, відмінно зарекомендувало себе в банках, торгових центрах, музеях, інформаційних кіосках, автозаправних станціях, ресторанах, театрах і корпоративних офісах по всьому світу.

×
Panphonics

Panphonics – ведущий в мире поставщик динамиков направленного звука со штаб-квартирой в г. Тампере, Финляндия. Panphonics Sound Shower ® – инновационное решение, отлично зарекомендовало себя в банках, торговых центрах, музеях, информационных киосках, автозаправочных станциях, ресторанах, театрах и корпоративных офисах по всему миру.

×
Panphonics

Panphonics – is the world’s leading supplier of directed sound speakers, headquartered in Tampere, Finland. Panphonics Sound Shower ® – is an innovative solution, well proven in banks, malls, museums, information points, gas stations, restaurants, theaters and corporate offices around the world.

×
TOA

TOA Corporation є спеціалізованим виробником звукового обладнання для професійного використання, а також відео обладнання, як камер спостереження. Компанія заснована в 1934 році і зараз поставляє продукцію в більш ніж 120 країн світу.

×
TOA

TOA Corporation является специализированным производителем звукового оборудования для профессионального использования, а также видео оборудования, как камер наблюдения. Компания основана в 1934 году и в настоящее время поставляет продукцию в более чем 120 стран мира.

×
TOA

TOA Corporation is a specialist manufacturer of sound equipment for commercial and professional use as well as video equipment such as security cameras. Since its founding in 1934, TOA has grown to include bases both in Japan and overseas. The company currently supplies products to more than 120 countries around the world.

×
Crestron

Crestron розробляє високотехнологічні рішення для будь-якого ринку. Crestron пропонує чудові, передові технології і чудову якість обслуговування клієнтів, починаючи від індивідуальної системи автоматизації розумного будинку класу люкс до масштабованих готових інструментів для спільної роботи. Ось лише деякі з надійних, простих у використанні і програмних рішень, пропонованих Crestron: системи управління, аудіо та відео, управління освітленням, системи управління будівлею (BMS) та управління підприємством, системи (EMS), технології спільної роботи, Програмне забезпечення для проектування графічного інтерфейсу, бездротові презентаційні системи, моторизовані штори, системи домашньої безпеки, динаміки, динамічні панелі управління і багато іншого.

×
Crestron

Crestron разрабатывает высокотехнологичные решения для любого рынка. Crestron предлагает превосходные, передовые технологии и превосходное качество обслуживания клиентов, начиная от индивидуальной системы автоматизации умного дома класса люкс до масштабируемых готовых инструментов для совместной работы. Вот лишь некоторые из надежных, простых в использовании и программных решений, предлагаемых Crestron: системы управления, аудио и видео, управление освещением, системы управления зданием (BMS) и управления предприятием, системы (EMS), технологии совместной работы, Программное обеспечение для проектирования графического интерфейса, беспроводные презентационные системы, моторизованные шторы, системы домашней безопасности, динамики, динамические панели управления и многое другое.

×
Crestron

Crestron engineers high-tech solutions for every market. From customized luxury smart home automation to scalable out-of-the-box collaborative tools, we provide award-winning, leading-edge technology, and outstanding customer experiences. Here are just some of the reliable, easy-to-use and -program solutions Crestron offer: Control systems, Audio, and video distribution, Lighting control, Building Management Systems (BMS) and Enterprise Management, Systems (EMS), Collaborative technologies, GUI design software, Wireless presentation systems, Motorized shades, Home security systems, Speakers, Dynamic control surfaces and much more.

×
Jupiter

Jupiter першими застосували технологію обробки відеостін, що забезпечує 360-градусний огляд операцій в залах управління найповажніших організацій світу. Jupiter зробили доступ до критично важливої візуальної інформації простим, безпечним і надійним. У будь-який час, в будь-якому місці і на будь-якому пристрої зручно. Завдяки таким технологіям, як Canvas і Fusion Catalyst ™, Jupiter виводить візуалізацію і спільну роботу на раніше неймовірний рівень, забезпечуючи реальну участь широко розосереджених команд.

×
Jupiter

Jupiter первыми применили технологию обработки видеостен, обеспечивающую 360-градусный обзор операций в залах управления самых почтенных организаций мира. Jupiter сделали доступ к критически важной визуальной информации простым, безопасным и надежным. В любое время, в любом месте и на любом устройстве удобно. Благодаря таким технологиям, как Canvas и Fusion Catalyst ™, Jupiter выводит визуализацию и совместную работу на ранее невообразимый уровень, обеспечивая реальное участие широко рассредоточенных команд.

×
Jupiter

Jupiter pioneered display wall processor technology, bringing a 360-degree view of operations to the control rooms of many of the world’s most venerable organizations. We made access to critical visual information simple, secure and reliable. Anytime, anywhere and on whatever device is handy. And that’s what we’ve delivered. With technologies like Canvas and Fusion Catalyst™, Jupiter takes visualization and collaboration to a level previously unimaginable, enabling real engagement for widely dispersed teams.

×
Kramer

Уже понад 20 років Kramer Electronics Ltd. розробляє і виробляє різне комутаційне обладнання для професійного відео і аудіо ринків.

×
Kramer

Уже более 20 лет Kramer Electronics Ltd. разрабатывает и производит различное коммутационное оборудование для профессионального видео и аудио рынков.

×
Kramer

Kramer Electronics Ltd develops and produces a different interconnect equipment for professional video and audio markets during more than 20 years.

×
LG

Досягши загальносвітового обсягу продажів у 2014 році, компанія LG складається з чотирьох бізнесів: розваги для дому, мобільний зв’язок, побутова техніка та кондиціонування повітря, автомобільні запчастини. Компанія є одним із провідних виробників пласких телевізійних панелей, мобільних пристроїв, кондиціонерів повітря, пральних машин та холодильників у світі. LG Electronics є Партнером року-2014 програми енергозбереження ENERGY STAR.

×
LG

Достигнув общемирового объема продаж в 2014 году, компания LG состоит из четырех ветвей бизнеса: развлечения для дома, мобильная связь, бытовая техника и кондиционирования воздуха, автомобильные запчасти. Компания является одним из ведущих производителей плоских телевизионных панелей, мобильных устройств, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников в мире. LG Electronics является Партнером года 2014 программы энергосбережения ENERGY STAR.

×
LG

Reaching worldwide sales in 2014, LG has four businesses: home entertainment, mobile communications, home appliances and air conditioning, auto parts. The company is one of the leading manufacturers of flat panel TVs, mobile devices, air conditioners, washing machines and refrigerators in the world. LG Electronics is the ENERGY STAR Energy Conservation Partner of the Year 2014.

×
ITC

Компанія інформаційних технологій стежить за поточними розробками в області інформаційних технологій і комп’ютерних наук і виявляє питання, які мають вирішальне значення для бізнесу та міста, щоб сприяти обговоренню та підвищення обізнаності. З членами, залученими з широкого ІТ-сектора, ІТЦ пропонує нейтральну площадку для зустрічі з ключових питань, що хвилюють обох ІТ-фахівців. Ми працюємо в партнерстві з іншими відповідними організаціями, щоб сприяти розвитку ІТ-індустрії, сприяючи обговоренню за допомогою семінарів, конференцій і приватних зустрічей. ІТЦ також мобілізує навички та ресурси своїх членів, щоб пропонувати безкоштовні послуги для підприємців, включаючи наставництво і допомогу в створенні та управлінні компанією на ранній стадії.

×
ITC

Information Technologists’ Company следит за текущими разработками в области информационных технологий и компьютерных наук и выявляет вопросы, имеющие решающее значение для бизнеса и города, чтобы способствовать обсуждению и повышению осведомленности. С членами, привлеченными из широкого ИТ-сектора, ITC предлагает нейтральную площадку для встречи по ключевым вопросам, волнующим обоих ИТ-специалистов. Мы работаем в партнерстве с другими соответствующими организациями, чтобы способствовать развитию ИТ-индустрии, содействуя обсуждению посредством семинаров, конференций и частных встреч. ITC также мобилизует навыки и ресурсы своих членов, чтобы предлагать бесплатные услуги для предпринимателей, включая наставничество и помощь в создании и управлении компанией на ранней стадии.

×
ITC

Information Technologists’ Company follow current developments in the information technology and computer science fields and identify issues of critical importance to business and the City in order to promote debate and awareness. With members drawn from across the wide-ranging IT sector, ITC offers a neutral meeting ground for key issues of concern to both the IT profession. We work in partnership with other relevant organizations to foster the IT industry, facilitating discussion through seminars, conferences, and private meetings. ITC also mobilize the skills and resources of members to offer a pro bono service to entrepreneurs including mentoring and assistance with setting up and running an early-stage company.

×
Hanwha Techwin

Hanwha Techwin America – це компанія, що спеціалізується на точних технологіях, яка демонструє стабільне зростання протягом більше 40 років і входить до групи Hanwha, один з найбільших конгломератів в Південній Кореї. Hanwha пропонує продукти для відеоспостереження, включаючи IP-камери, пристрої зберігання даних і програмне забезпечення для управління, засновані на технологіях оптичного проектування, виробництва і обробки зображень світового рівня. Нещодавно представлена Hanwha лінійка інноваційних продуктів для забезпечення безпеки Wisenet демонструє цінність, технології і прихильність, які ми пропонуємо на ринку, включаючи 12-мегапіксельні камери, інтелектуальну відеоаналітіка і підтримку H.265.

×
Hanwha Techwin

Hanwha Techwin America – это компания, специализирующаяся на точных технологиях, которая демонстрирует стабильный рост на протяжении более 40 лет и входит в группу Hanwha, один из крупнейших конгломератов в Южной Корее. Hanwha предлагает продукты для видеонаблюдения, включая IP-камеры, устройства хранения данных и программное обеспечение для управления, основанные на технологиях оптического проектирования, производства и обработки изображений мирового уровня. Недавно представленная Hanwha линейка инновационных продуктов для обеспечения безопасности Wisenet демонстрирует ценность, технологии и приверженность, которые мы предлагаем на рынке, включая 12-мегапиксельные камеры, интеллектуальную видеоаналитику и поддержку H.265.

×
Hanwha Techwin

Hanwha Techwin America is a precision technology company that has demonstrated stable growth for over 40 years and is part of the Hanwha Group, one of the largest conglomerates in South Korea. Hanwha offers video surveillance products including IP cameras, storage devices and management software founded on world-class optical design, manufacturing and image processing technologies. Hanwha’s recently introduced Wisenet line of innovative security products demonstrates the value, technology and commitment we bring to market including 12MP cameras, intelligent video analytics, and H.265 support.

×
AXIS

Axis Communications AB — шведська компанія, яка займається виробництвом і продажем мережевих камер і систем спостереження.

×
AXIS

Axis Communications AB – шведская компания, которая занимается производством и продажей сетевых камер и систем наблюдения.

×
AXIS

Axis Communications AB is a Swedish company that manufactures and sells network cameras and surveillance systems.

×
Hikvision

Hikvision просуває основні технології кодування аудіо і відео, обробки відеозображень і зберігання відповідних даних, а також перспективні технології, такі як хмарні обчислення, великі дані і глибоке навчання. За останні кілька років Hikvision поглибила свої знання і досвід в задоволенні потреб клієнтів на різних вертикальних ринках, включаючи громадську безпеку, транспорт, освіту, охорону здоров’я, фінансові установи та енергетику, а також інтелектуальні будівлі. Відповідно, компанія надає професійні та індивідуальні рішення для задоволення різноманітних вимог ринку. На додаток до індустрії відеоспостереження, Hikvision розширила свій бізнес в області технологій для розумного будинку, промислової автоматизації та автомобільної електроніки – і все це на основі технологій відеоразведкі – для пошуку каналів для забезпечення довгострокового розвитку. Hikvision створила одну з найбільш великих маркетингових мереж в галузі, що включає 44 зарубіжних регіональних філії, щоб забезпечити швидке реагування на потреби клієнтів, користувачів і партнерів.

×
Hikvision

Hikvision продвигает основные технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображений и хранения соответствующих данных, а также перспективные технологии, такие как облачные вычисления, большие данные и глубокое обучение. За последние несколько лет Hikvision углубила свои знания и опыт в удовлетворении потребностей клиентов на различных вертикальных рынках, включая общественную безопасность, транспорт, образование, здравоохранение, финансовые учреждения и энергетику, а также интеллектуальные здания. Соответственно, компания предоставляет профессиональные и индивидуальные решения для удовлетворения разнообразных требований рынка. В дополнение к индустрии видеонаблюдения, Hikvision расширила свой бизнес в области технологий для умного дома, промышленной автоматизации и автомобильной электроники – и все это на основе технологий видеоразведки – для поиска каналов для обеспечения долгосрочного развития. Hikvision создала одну из самых обширных маркетинговых сетей в отрасли, включающую 44 зарубежных региональных филиала, чтобы обеспечить быстрое реагирование на потребности клиентов, пользователей и партнеров.

×
Hikvision

Hikvision advances the core technologies of audio and video encoding, video image processing, and related data storage, as well as forward-looking technologies such as cloud computing, big data, and deep learning. Over the past several years, Hikvision deepened its knowledge and experience in meeting customer needs in various vertical markets, including public security, transportation, education, healthcare, financial institutions, and energy, as well as intelligent buildings. Accordingly, the company provides professional and customized solutions to meet diverse market requirements. In addition to the video surveillance industry, Hikvision extended its business to smart home tech, industrial automation, and automotive electronics industries — all based on video intelligence technology — to explore channels for sustaining long-term development. Hikvision has established one of the most extensive marketing networks in the industry, comprising 44 overseas regional subsidiaries, to ensure quick responses to the needs of customers, users, and partners.

×
Dahua

Dahua Technology USA пропонує високоякісні комплексні рішення для безпеки на ринку Північної Америки. Згідно зі звітом IHS за 2018 рік, компанія Dahua, заснована в 2001 році, в даний час є виробником обладнання для відеоспостереження, які мають світові рейтинги. Основна лінійка продуктів відеоспостереження Dahua – мережеві камери, мережеві відеореєстратори і HD-over-coax (HDCVI) камери і записуючим пристроєм – є практично на кожному вертикальному ринку в більш ніж 180 країнах. Що стосується обслуговування клієнтів, Dahua підтримує швидкий час відгуку і пропонує безпрецедентні ресурси технічної підтримки, включаючи Dahua Wiki.

×
Dahua

Dahua Technology USA предлагает высококачественные комплексные решения для безопасности на рынке Северной Америки. Согласно отчету IHS за 2018 год, компания Dahua, основанная в 2001 году, в настоящее время является производителем оборудования для видеонаблюдения, имеющим мировые рейтинги. Основная линейка продуктов видеонаблюдения Dahua – сетевые камеры, сетевые видеорегистраторы и HD-over-coax (HDCVI) камеры и рекордеры – есть практически на каждом вертикальном рынке в более чем 180 странах. Что касается обслуживания клиентов, Dahua поддерживает быстрое время отклика и предлагает беспрецедентные ресурсы технической поддержки, включая Dahua Wiki.

×
Dahua

Dahua Technology USA brings high-value, total security solutions to the North American market. Founded in 2001, Dahua is now a globally ranked manufacturer of video surveillance equipment, according to a 2018 IHS report. Dahua’s core video surveillance product line – network cameras, NVRs, and HD-over-coax (HDCVI) cameras and recorders – are found in virtually every vertical market in over 180 countries. When it comes to customer service, Dahua maintains rapid response times and offers unparalleled tech support resources including the Dahua Wiki.

×
ITV

ITV, як інтегрована компанія-виробник (IPB), створює, володіє і поширює високоякісний контент на декількох платформах по всьому світу. ITV також продовжує диверсифікувати бізнес за рахунок можливостей, які дає готовність споживачів платити за відмінний контент і взаємодіяти з ITV як надійним брендом. ITV отримує дохід безпосередньо від споживачів за допомогою відеозв’язку по підписці (SVOD) на ITV Hub +, конкурсів, прямих трансляцій, ігрових додатків, товарів і заходів з оплатою за перегляд, що сприяє зростанню інтересу споживачів до брендів.

×
ITV

ITV, как интегрированная вещательная компания-производитель (IPB), создает, владеет и распространяет высококачественный контент на нескольких платформах по всему миру. ITV также продолжает диверсифицировать бизнес за счет возможностей, которые дает готовность потребителей платить за отличный контент и взаимодействовать с ITV как надежным брендом. ITV получает доход напрямую от потребителей посредством видеосвязи по подписке (SVOD) на ITV Hub +, конкурсов, прямых трансляций, игровых приложений, товаров и мероприятий с оплатой за просмотр, что способствует росту интереса потребителей к брендам.

×
ITV

ITV, as an integrated producer broadcaster (IPB), creates, owns and distributes high-quality content on multiple platforms globally. ITV also continue to diversify business through the opportunities presented from consumers’ willingness to pay for great content and to engage with ITV as a trusted brand. ITV generates revenue directly from consumers through subscription video on demand (SVOD) on the ITV Hub+, competitions, live events, gaming apps, merchandise and pay per view events, driving value from consumers’ increasing willingness to engage with brands.

×
Milestone

Milestone Systems A/S є датським постачальником програмного забезпечення керування відео на основі IP (VMS) та мережевими відеореєстраторами (NVR) для установок спостереження

×
Milestone

Milestone Systems A/S является датским поставщиком программного обеспечения управления видео на основе IP (VMS) и сетевыми видеорегистраторами (NVR) для установок наблюдения

×
Milestone

Milestone Systems A/S is the Danish provider of video management software based on IP (VMS) and network video recorders (NVRs) for monitoring installations

×
Acunetix

Acunetix – провідний веб-сканер уразливості, який використовується серйозними компаніями Fortune 500 і широко визнаний, що включає в себе найсучаснішу ін’єкцію SQL та технологію сканування чорної скриньки XSS. Він автоматично сканує ваші веб-сайти та виконує технології хакерської обробки чорного ящика та сірої коробки, які знаходять небезпечні вразливі місця, які можуть скомпрометувати ваш веб-сайт і дані.

×
Acunetix

Acunetix – ведущий веб-сканер уязвимости, который используется серьезными компаниями Fortune 500 и широко признан, включающий в себя современную инъекцию SQL и технологию сканирования черного ящика XSS. Он автоматически сканирует ваши веб-сайты и выполняет технологии хакерской обработки черного ящика и серой коробки, которые находят опасные уязвимости, которые могут скомпрометировать ваш сайт и данные.

×
Acunetix

Acunetix is a leading web-based vulnerability scanner that is used by serious Fortune 500 companies and is widely recognized, incorporating modern SQL injection and XSS black box scanning technology. It automatically scans your websites and performs hacker processing technologies for the black box and gray boxes that find dangerous vulnerabilities that can compromise your website and data.

×
Cisco

Cisco Systems Inc. є світовим лідером на ринку мережевих рішень для Internet. Рішення Cisco в галузі програмного і апаратного забезпечення використовуються для зв’язку комп’ютерів і комп’ютерних мереж з метою забезпечення користувачам легкого доступу до інформації незалежно від часу, місця або типу комп’ютерної системи сторін – учасників зв’язку.

×
Cisco

Cisco Systems Inc. является мировым лидером на рынке сетевых решений для Internet. Решение Cisco в области программного и аппаратного обеспечения используются для связи компьютеров и компьютерных сетей с целью обеспечения пользователям легкого доступа к информации независимо от времени, места или типа компьютерной системы сторон – участников связи.

×
Cisco

Cisco has a proven track record of successfully capturing market transitions. Beginning in 1997 with the reality that Voice and Video would all be one, moving to the Networks of Networks in 2000 and the Network becoming the platform for all related technologies and the core of customer solutions, and the most recent market transition of Collaboration and Web 2.0 technologies.

×
ESET

ESET – міжнародний розробник антивірусного програмного забезпечення, експерт в області захисту від кіберзлочинності і комп’ютерних загроз. Компанія ESET представлена більш ніж в 180 країнах. Антивірусні рішення ESET, що випускаються під брендом ESET NOD32, удостоїлися рекордної кількості нагород VB100, виданих за результатами тестувань авторитетного британського журналу Virus Bulletin.

×
ESET

ESET – международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз. Компания ESET представлена более чем в 180 странах. Антивирусные решения ESET, выпускаемые под брендом ESET NOD32, удостоились рекордного количества наград VB100, выданных по результатам тестирований авторитетного британского журнала Virus Bulletin.

×
ESET

ESET is an international developer of anti-virus software, an expert in the field of protection from cybercrime and computer threats. ESET is represented in more than 180 countries. Antivirus solutions ESET, produced under the brand ESET NOD32, received a record number of awards VB100, issued on the results of testing the authoritative British magazine Virus Bulletin

×
Rapid

Rapid7 – провідний постачальник рішень для захисту даних та аналітики, що дає організаціям змогу реалізувати активний аналітичний підхід до кібер-безпеки.

×
Rapid

Rapid7 – ведущий поставщик решений для защиты данных и аналитики, дает организациям возможность реализовать активный аналитический подход к кибер-безопасности.

×
Rapid

Rapid7 – the leading provider of solutions for data protection and analytics, gives organizations the opportunity to implement an active analytical approach to cyber security.

×
Schrack Seconet

Aвстрійська компанія Schrack Seconet AG спеціалізується на розробці і виробництві високотехнологічних систем пожежної безпеки та систем зв’язку для медичних установ. Основне обладнання, що поставляється компанією, виробляється на заводі Hekatron в Німеччині. Деякі моделі ручних сповіщувачів, сирен і строб-ламп, а також спеціальні сповіщувачі – в Великобританії, Італії, Японії.

×
Schrack Seconet

Австрийская компания Schrack Seconet AG специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных систем пожарной безопасности и систем связи для медицинских учреждений. Основное оборудование, поставляемое компанией, производится на заводе Hekatron в Германии. Некоторые модели ручных извещателей, сирен и строб-ламп, а также специальные извещателей Великобритании, Италии, Японии.

×
Schrack Seconet

Schrack Seconet AG, the Austrian high-tech company specialising in firealarm-, communication- and security-systems is an international market leader in these fields.

×
Microsoft

Компанія Microsoft – світовий лідер в області інформаційних технологій, що поставляє широкий діапазон пристроїв і сервісів, програмного забезпечення та ІТ-послуг. Це одна з найбільших в світі корпорацій, що працює в більш ніж 190 країнах світу. Портфель продуктів і послуг Microsoft включає настільні і мережні операційні системи, пристрої (Xbox 360, Xbox One, Kinect, Surface і ін.), Серверні додатки, настільні бізнес-додатки і офісні додатки для кінцевих користувачів, хмарні рішення, інтерактивні програми, сервіси та гри, засоби для роботи в Інтернеті, інструменти розробки і багато іншого

×
Microsoft

Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляет широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, работает в более чем 190 странах мира. Портфель продуктов и услуг Microsoft включает настольные и сетевые операционные системы, устройства (Xbox 360, Xbox One, Kinect, Surface и др.), Серверные приложения, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для конечных пользователей, облачные решения, интерактивные программы, сервисы и игры, средства для работы в Интернете, инструменты разработки и многое другое

×
Microsoft

Microsoft is an American multinational corporation that develops, manufactures, licenses, supports and sells computer software, consumer electronics and personal computers and services. Its best known software products are the Microsoft Windows line of operating systems, Microsoft Office office suite, and Internet Explorer web browser. Its flagship hardware products are Xbox game console and the Microsoft Surface series of tablets.

×
AMP Netconnect

AMP NETCONNECT – стратегічний підрозділ концерну Tyco Electronics, що є світовим лідером в області кабельних систем для передачі даних, голосу і відео. Компанія AMP NETCONNECT пропонує повний спектр обладнання для інформаційної інфраструктури, включаючи волоконно-оптичні та мідножильні кабельні системи, активне обладнання, а також автоматизовану систему управління кабельною мережею.

×
AMP Netconnect

AMP NETCONNECT – стратегическое подразделение концерна Tyco Electronics, являющаяся мировым лидером в области кабельных систем для передачи данных, голоса и видео. Компания AMP NETCONNECT предлагает полный спектр оборудования для информационной инфраструктуры, включая волоконно-оптические и медножильных кабельные системы, активное оборудование, а также автоматизированную систему управления кабельной сетью.

×
AMP Netconnect

Tyco Electronics is global provider of engineered electronic components for thousands of consumer and industrial products; network solutions and systems for telecommunications and energy markets; undersea telecommunication systems; and specialty products. They design manufacture and market products for customers in a broad array of industries including automotive; data communication systems and consumer electronics; telecommunications; aerospace, defense and marine; medical; energy; and lighting.

×
Systimax Solutions

Компанія SYSTIMAX Solutions, що входить до складу корпорації CommScope, надає інтегровані комплексні рішення для корпоративних мережних додатків передачі мови, даних і відео. SYSTIMAX Solutions – світовий лідер в області структурованих кабельних систем, що випускає різноманітні продукти, які включають мідні та оптоволоконні рішення.

×
Systimax Solutions

Компания SYSTIMAX Solutions, входящая в состав корпорации CommScope, предоставляет интегрированные комплексные решения для корпоративных сетевых приложений передачи речи, данных и видео. SYSTIMAX Solutions – мировой лидер в области структурированных кабельных систем, выпускающий разнообразные продукты, которые включают медные и оптоволоконные решения.

×
Systimax Solutions

SYSTIMAX Solutions company is a part of corporation CommScope, gives the integrated complex decisions for corporate network applications of a speech transmission, the data and video. SYSTIMAX Solutions — the world leader in the field of the structured cable systems, letting out various products which include copper and fibre-optical decisions.

×
Panduit

Panduit – це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації, що пропонує повні рішення для забезпечення вимог сучасних споживачів. СКС PAN-NET – це високопродуктивні рішення з запасом на майбутнє. Її компоненти сконструйовані з урахуванням вимог найпередовіших додатків, таких як Voice over IP (VoIP), Power over Ethernet (PoE), а також останніх вимог по надійності і безпеки.

×
Panduit

Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации, предлагающий полные решения для обеспечения требований современных потребителей. СКС PAN-NET – это высокопроизводительные решения с запасом на будущее. Ее компоненты сконструированы с учетом требований самых передовых приложений, таких как Voice over IP (VoIP), Power over Ethernet (PoE), а также последних требований по надежности и безопасности.

×
Panduit

Panduit is a world-class developer and provider of leading-edge solutions that help customers optimize the physical infrastructure through simplification, agility, and operational efficiency. Panduit’s Unified Physical Infrastructure SM (UPI) based solutions give enterprises the capabilities to connect, manage and automate communications, computing, power, control and security systems for a smarter, unified business foundation.

×
R&M

Швейцарська компанія R&M (Reichle & De-Massari) – один з лідерів в області виробництва структурованих кабельних систем і техніки зв’язку, передачі даних, виробів для введення, сполуки, комутації, передачі і розподілу інформації по мідних і оптичних кабелів.

×
R&M

Швейцарская компания R&M (Reichle & De-Massari) – один из лидеров в области производства структурированных кабельных систем и техники связи, передачи данных, изделий для ввода, соединения, коммутации, передачи и распределения информации по медным и оптическим кабелям.

×
R&M

As a systems provider R&M has set itself the target of developing optimum functionality and, above all, satisfying the highest quality criteria. R&M also provides maximum installation and maintenance convenience. R&M solutions stand out by virtue of their maximum availability combined with cost-effective network operation.

×
EATON

Обладнання під торговою маркою Moeller широко відомо в усьому світі та активно використовується в системах розподілу електроенергії та автоматизації адміністративних та житлових приміщень. З квітня 2008 року Moeller входить до складу корпорації Eaton – диверсифікованої групи компаній, що нараховує 70 000 співробітників у всьому світі, з обсягом продажів 11,9 млрд. Дол. США. Будучи одним з провідних в світі експертів у області низьковольтного електрообладнання, Модель є однією з потужних “постів” Електротехнічного Сектора корпорації Eaton

×
EATON

Оборудование под торговой маркой Moeller широко известно во всем мире и активно используется в системах распределения электроэнергии и автоматизации административных и жилых помещений. С апреля 2008 года Moeller входит в состав корпорации Eaton – диверсифицированной группы компаний, насчитывает 70 000 сотрудников во всем мире, с объемом продаж 11900000000. Долл. США. Являясь одним из ведущих в мире экспертов в области низковольтного электрооборудования Модель является одной из мощных “постов” Электротехнического Сектора корпорации Eaton

×
EATON

The equipment under the brand name Moeller is widely known all over the world and is actively used in power distribution systems and automation of administrative and residential premises. Since April 2008, Moeller has been a part of Eaton, a diversified group of companies, with 70,000 employees worldwide, with a sales volume of 11.9 billion. USA. Being one of the leading experts in the world in the field of low-voltage electrical equipment, the Model is one of the powerful “posts” of Eaton’s Electrical Engineering Sector

×
Commscope

Компанія CommScope з її більш ніж 30-ти річним досвідом роботи, вважається галузевим лідером у виробництві волоконно-оптичних, коаксіальних і мідних кабелів зв’язку, чиї основні принципи – чудова якість продукції за рахунок використання найдосконаліших технологій в процесі дослідження і розробок.

×
Commscope

Компания CommScope с ее более чем 30-летним опытом работы, считается отраслевым лидером в производстве волоконно-оптических, коаксиальных и медных кабелей связи, чьи основные принципы – великолепное качество продукции за счет использования самых совершенных технологий в процессе исследований и разработок.

×
Commscope

CommScope is a global leader in connectivity solutions for communications networks. They provides infrastructure solutions for wireless, business enterprise, residential broadband and carrier wire-line networks, of fiber-optical manufacture, coaxial and copper cables. Main principles of the company – magnificent quality of production at the expense of use of the most perfect technologies in the course of research and workings out.

×
Citrix

Citrix є лідером в області переходу до програмних робочих місць, об’єднуючи рішення для віртуалізації, управління мобільністю, обміну даними по мережі і рішення SaaS. Рішення Citrix забезпечують мобільність підприємства за допомогою створення безпечних мобільних робочих місць, що надають користувачам миттєвий доступ до додатків, десктопів, даних і засобів зв’язку на будь-якому пристрої, в будь-якій мережі і хмарі.

×
Citrix

Citrix является лидером в области перехода к программным рабочих мест, объединяя решения для виртуализации, управления мобильностью, обмена данными по сети и решения SaaS. Решение Citrix обеспечивают мобильность предприятия посредством создания безопасных мобильных рабочих мест, предоставляют пользователям мгновенный доступ к приложениям, десктопов, данных и средств связи на любом устройстве, в любой сети и облаке.

×
Citrix

Citrix is leading the transition to software-defining the workplace, uniting virtualization, mobility management, networking and SaaS solutions to enable new ways for businesses and people to work better. Citrix solutions power business mobility through secure, mobile workspaces that provide people with instant access to apps, desktops, data and communications on any device, over any network and cloud.

×
VMware

VMware – світовий лідер в області віртуалізації і хмарних інфраструктур, пропонує рішення, що підвищують ефективність ІТ-середовищ за рахунок їх спрощення. VMware допомагає компаніям впровадити модель хмари, яка вирішить їх унікальні завдання. Підхід VMware прискорює перехід на хмарні обчислення, забезпечує захист існуючих інвестицій і підвищує рівні безпеки і контролю.

×
VMware

VMware – мировой лидер в области виртуализации и облачных инфраструктур, предлагает решения, повышающие эффективность ИТ-сред за счет их упрощения. VMware помогает компаниям внедрить модель облака, которая решит их уникальные задачи. Подход VMware ускоряет переход на облачные вычисления, обеспечивает защиту существующих инвестиций и повышает уровни безопасности и контроля.

×
VMware

VMWARE-the global leader in virtualization and cloud infrastructure, offers solutions that improve IT environments by simplifying them. VMware helps companies implement cloud model that will solve their unique goals. VMware’s approach accelerates the transition to cloud computing, protects existing investments and increases the levels of security and control.

×
Molex

Molex Incorporated – один зі світових лідерів з виробництва електронних, електричних і волоконно-оптичних компонентів, а також комплексних рішень в області СКС – Molex Premise Networks. У числі партнерів компанії такі фірми як CISCO, Ford, Intel, Nokia, Phillips, Siemens, 3Com та інші.

×
Molex

Molex Incorporated – один из мировых лидеров по производству электронных, электрических и волоконно-оптических компонентов, а также комплексных решений в области СКС – Molex Premise Networks. В числе партнеров компании такие фирмы как CISCO, Ford, Intel, Nokia, Phillips, Siemens, 3Com и другие.

×
Molex

Molex is a leading one-source supplier of interconnect products. Our team of highly skilled experts is focused on the design, development and distribution of innovative product solutions that touch virtually every walk of life. Our portfolio is among the world’s most extensive, with over 100,000 reliable products, including everything from electronic, electrical and fiber optic interconnects to switches and application tooling.

×
APC

APC — виробник обладнання для безперебійного енергопостачання, електронної периферії та продукції для центрів обробки даних.

×
APC

APC – производитель оборудования для бесперебойного энергоснабжения, электронной периферии и продукции для центров обработки данных.

×
APC

APC is a manufacturer of equipment for uninterrupted power supply, electronic peripherals and products for data centers.

×
Hewlett Packard Enterprise

Компанія НР – це найбільший постачальник технологічних рішень для бізнесу, організацій та споживачів. Компанія надає рішення в сфері ІТ-інфраструктури, персональних обчислювальних систем, пристроїв обробки зображень і друку, програмного забезпечення та сервісної підтримки.

×
Hewlett Packard Enterprise

Компания НР – это крупнейший поставщик технологических решений для бизнеса, организаций и потребителей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем, устройств обработки изображений и печати, программного абезпечення и сервисной поддержки.

×
Hewlett Packard Enterprise

HP is the largest provider of technology solutions for businesses, organizations and consumers. The company provides solutions in the field of IT infrastructure, personal computer systems, image processing and printing, software and service support.

×
Cisco Meraki

Cisco Meraki, лідер галузі в області ІТ, керованої хмарою, створює найпростіші і потужні рішення, які допомагають всім – від малих підприємств до глобальних підприємств – економити час і гроші. Заснована в 2006 році, Муракамі народилася з бажання спростити галузь, яка ставала все більш і більш негнучкою і складною, залишаючи після себе багато позаду. Технологія Meraki, керована за допомогою інтуїтивно зрозумілого, багатофункціонального інтерфейсу, дозволяє організаціям швидко впроваджувати цифрові ініціативи, забезпечуючи реальну цінність для бізнесу.

×
Cisco Meraki

Cisco Meraki, лидер отрасли в области ИТ, управляемой облаком, создает самые простые и мощные решения, помогающие всем – от малых предприятий до глобальных предприятий – экономить время и деньги. Основанная в 2006 году, Мераки родилась из желания упростить отрасль, которая становилась все более и более негибкой и сложной, оставляя после себя много позади. Технология Meraki, управляемая с помощью интуитивно понятного, многофункционального интерфейса, позволяет организациям быстро внедрять цифровые инициативы, обеспечивая реальную ценность для бизнеса.

×
Cisco Meraki

Cisco Meraki, the industry leader in cloud-managed IT, creates the simplest, most powerful solutions helping everyone from small businesses to global enterprises save time and money. Founded in 2006, Meraki was born out of a desire to simplify an industry that had become increasingly inflexible and complex, leaving many behind. Meraki technology, managed from an intuitive, feature-rich interface, enables organizations to rapidly roll out digital initiatives, delivering real business value.

×
Huawei

Заснована в 1987 році, Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) та розумних пристроїв. Компанія зобов’язалася донести цифрові дані до кожної людини, дому та організації для цілком пов’язаного інтелектуального світу. Huawei має майже 188 000 співробітників і працює в більш ніж 170 країнах та регіонах, обслуговуючи понад три мільярди людей по всьому світу.

×
Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Компания взяла на себя обязательство донести цифровое вещание до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире. В компании Huawei работает около 188 000 человек, и она работает в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более три миллиарда человек по всему миру.

×
Huawei

Founded in 1987, Huawei is a leading global provider of information and communications technology (ICT) infrastructure and smart devices. The company committed to bringing digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world. Huawei has nearly 188,000 employees, and operate in more than 170 countries and regions, serving more than three billion people around the world.

×
Juniper Netwоrks

Juniper Networks – постачальник високопродуктивних мережевих рішень. Компанія пропонує широкий спектр продуктів, які виконують завдання маршрутизації, комутації, забезпечення безпеки, політики контролю справжності, а також питання прискорення роботи додатків і управління мережею. Компанія Juniper Networks вважає своєю місією розробку нових прозорих рішень для IP на базі єдиної модульної архітектури, єдиної операційної системи і єдиної послідовності версій.

×
Juniper Netwоrks

Juniper Networks – поставщик високопродуктивних сетевых РЕШЕНИЙ. Компания предлагает широкий спектр продуктов, которые выполняет задачи маршрутизации, коммутации, обеспечения безопасности, политики контроля подлинности, а также вопросы ускоренного работы приложений и управления Сети. Компания Juniper Networks считает своей миссией разработку новых прозрачных РЕШЕНИЙ для IP на базе единой модульной архитектуры, единой операционной системы и единой последовательности версий.

×
Juniper Netwоrks

Juniper Networks is a multinational corporation headquartered in Sunnyvale, California that develops and markets networking products. Its products include routers, switches, network management software, network security products and software-defined networking technology. Juniper Networks originally focused on core routers, which are used by internet service providers (ISPs) to perform IP address lookups and direct internet traffic.

×
Aruba Networks

Aruba Networks – дочірнє підприємство компанії Hewlett Packard Enterprise в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Компанія оголосила про нові мережеві рішення для підприємств та програмне забезпечення AI. Також компанія запускає продукти Wi-Fi.

×
Aruba Networks

Aruba Networks является дочерней компанией Hewlett Packard Enterprise в Калифорнии, расположенной в г. Санта-Клара, штат Калифорния. Компания анонсировала новые корпоративные сетевые решения и программное обеспечение AI. Также компания запускает продукты Wi-Fi.

×
Aruba Networks

Aruba Networks is a Santa Clara, California-based wireless networking subsidiary of Hewlett Packard Enterprise company. The company announced new enterprise networking solutions and AI software. Also, the company launches Wi-Fi products.

×
Edge-Core Networks

Корпорація Edgecore Networks – дочірня компанія компанії Accton Technology Corporation, провідної мережі ODM. Edgecore Networks постачає дротові та бездротові мережеві продукти та рішення через партнерів каналів та системних інтеграторів по всьому світу для клієнтів центрів обробки даних, постачальника послуг, підприємств та SMB. Edgecore Networks є лідером у відкритих мережах, що забезпечує повну лінійку 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE та 100GbE відкритих та OCP комутаторів, які пропонують вибір програмного забезпечення NOS та SDN для систем обробки даних, телекомунікацій та корпоративних мереж.

×
Edge-Core Networks

Edgecore Networks Corporation является дочерней компанией Accton Technology Corporation, ведущей сетевой ODM. Edgecore Networks поставляет продукты и решения для проводных и беспроводных сетей через партнеров по каналам и системных интеграторов по всему миру для центров обработки данных, поставщиков услуг, предприятий и малого и среднего бизнеса. Edgecore Networks является лидером в области открытых сетей, предлагая полную линейку коммутаторов 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE и 100GbE open и OCP, которые предлагают выбор программного обеспечения NOS и SDN для центров обработки данных, телекоммуникаций и корпоративных сетей.

×
Edge-Core Networks

Edgecore Networks Corporation is a wholly-owned subsidiary of Accton Technology Corporation, the leading network ODM. Edgecore Networks delivers wired and wireless networking products and solutions through channel partners and system integrators worldwide for data center, service provider, enterprise, and SMB customers. Edgecore Networks is the leader in open networking providing a full line of 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE, and 100GbE open and OCP switches that offer choice of NOS and SDN software for data center, telecommunications, and enterprise network use cases.

×
Dell

Dell – американська компанія, один з провідних світових виробників комп’ютерної техніки і постачальників продуктів і послуг в сфері інформаційних технологій. Устаткування Dell – це сервера, системи зберігання даних, робочі станції, мережеве обладнання, персональні комп’ютери, ноутбуки і КПК, принтери, багатофункціональні пристрої, монітори, проектори, телевізори.

×
Dell

Dell – американская компания, один из ведущих мировых производителей компьютерной техники и поставщиков продуктов и услуг в сфере информационных технологий. Оборудование Dell – это сервера, системы хранения данных, рабочие станции, сетевое оборудование, персональные компьютеры, ноутбуки и КПК, принтеры, многофункциональные устройства, мониторы, проекторы, телевизоры.

×
Dell

Dell is an American privately owned multinational computer technology company. The largest direct-sale computer vendor in the world, Dell Computer Corporation sells desktop personal computers, notebook computers, network servers, and a variety of computer peripherals and software. Dell also sells workstations, network servers, and high-end storage products.

×
Lenovo

Lenovo – одна з провідних світових компаній в сфері персональних технологій, що випускає інноваційні ПК і мобільні інтернет-пристрої. Будь то ПК, смартфон, планшет, Smart TV, сервер, робоча станція або сховище, Lenovo виробляє продукти, які потрібні клієнтам. Lenovo продовжила свій швидкий ріст в нових персональних технологіях з придбанням Motorola Mobility в липні 2014 року. Додавши Motorola, Lenovo не тільки стає третьою за величиною компанією-виробником смартфонів у світі, а й ще більше зміцнює своє лідерство в області інновацій. Більше 2000 інженерів і технічних експертів Motorola є лідерами галузі, відповідальними за тисячі патентів.

×
Lenovo

Lenovo – одна из ведущих мировых компаний в сфере персональных технологий, выпускающая инновационные ПК и мобильные интернет-устройства. Будь то ПК, смартфон, планшет, Smart TV, сервер, рабочая станция или хранилище, Lenovo производит продукты, которые нужны клиентам. Lenovo продолжила свой быстрый рост в новых персональных технологиях с приобретением Motorola Mobility в июле 2014 года. Добавив Motorola, Lenovo не только становится третьей по величине компанией-производителем смартфонов в мире, но и еще больше укрепляет свое лидерство в области инноваций. Более 2000 инженеров и технических экспертов Motorola являются лидерами отрасли, ответственными за тысячи патентов.

×
Lenovo

Lenovo is one of the world’s leading personal technology companies, producing innovative PCs and mobile internet devices. Whether a PC, smartphone, tablet, smart TV, server, workstation or storage, Lenovo makes the products that customers need. Lenovo has continued its rapid growth into new personal technologies with its July 2014 acquisition of Motorola Mobility. By adding Motorola, Lenovo not only becomes the world’s third-largest smartphone company but also further strengthens its innovation leadership. Motorola’s more than 2,000 engineers and technical experts are industry leaders, responsible for thousands of patents.

×
Supermicro

Super Micro Computer, Inc. – світовий лідер у галузі високоефективних серверних технологій та інновацій – провідний постачальник системних обчислювальних рішень для HPC, Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop / Big. Розширений серверний блок Solmicro® пропонує широкий набір модульних, сумісних компонентів для побудови енергоефективних, оптимізованих до застосування комп’ютерних рішень. Ця широка лінійка продуктів включає сервери, лопасті, GPU системи, робочі станції, материнські плати, шасі, джерела живлення, технології зберігання, мережеві рішення, програмне забезпечення для управління сервером та шафи / аксесуари SuperRack®. Нововведення архітектури включають Twin Architecture, FatTwin ™, SuperServer®, SuperBlade®, MicroCloud, Super Storage Bridge Bay (SBB), двостороннє зберігання®, модулі резервного живлення акумулятора (BBP®), універсальні введення / виведення (UIO) та розширення WIO технологія, яка забезпечує високу продуктивність та цінність.

×
Supermicro

Super Micro Computer, Inc., мировой лидер в области высокопроизводительных серверных технологий и инноваций, является ведущим поставщиком комплексных решений для «зеленых» вычислений для HPC, центров обработки данных, облачных вычислений, корпоративных информационных технологий, Hadoop / Big. Усовершенствованные серверные решения Supermicro Building Block Solutions® предлагают широкий спектр модульных, взаимодействующих компонентов для создания энергоэффективных, оптимизированных для приложений, вычислительных решений. Эта широкая линейка продуктов включает в себя серверы, blade-серверы, системы графических процессоров, рабочие станции, материнские платы, шасси, источники питания, технологии хранения данных, сетевые решения, программное обеспечение для управления серверами и шкафы / аксессуары SuperRack®. Архитектурные инновации включают двойную архитектуру, FatTwin ™, SuperServer®, SuperBlade®, MicroCloud, Super Storage Bridge Bay (SBB), двухстороннее хранилище®, модули резервного питания от батареи (BBP®), универсальный ввод / вывод (UIO) и расширение WIO. технологии, которые обеспечивают непревзойденную производительность и ценность.

×
Supermicro

Super Micro Computer, Inc. a global leader in high-performance, high-efficiency server technology, and innovation is a premier provider of end-to-end green computing solutions for HPC, Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data and Embedded Systems worldwide. Supermicro’s advanced server Building Block Solutions® offers a vast array of modular, interoperable components for building energy-efficient, application-optimized, computing solutions. This broad line of products includes servers, blades, GPU systems, workstations, motherboards, chassis, power supplies, storage technologies, networking solutions, server management software and SuperRack® cabinets/accessories. Architecture innovations include Twin Architecture, FatTwin™, SuperServer®, SuperBlade®, MicroCloud, Super Storage Bridge Bay (SBB), Double-Sided Storage®, Battery Backup Power (BBP®) modules, Universal I/O (UIO) and WIO expansion technology all of which deliver unrivaled performance and value.

×
Schneider Electric

Schneider Electric – компанія світового рівня в галузі управління електроенергією – пропонує комплексні рішення для ключових сегментів ринку: цивільного і житлового будівництва, промисловості, енергетики та інфраструктури, центрів обробки даних і мереж

×
Schneider Electric

Schneider Electric – компания мирового уровня в области управления электроэнергией – предлагает комплексные решения для ключевых сегментов рынка: гражданского и жилищного строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры, центров обработки данных и сетей

×
Schneider Electric

Between energy generation and its usage, Schneider Electric provides technology and integrated solutions to optimize energy usage in markets like energy & infrastructure, industry, data centers, buildings and residential. With a unique portfolio in electrical distribution, industrial automation, critical power & cooling, building management and security, Schneider Electric is the only global specialist in energy management and a world leader in energy efficiency.

×
Siemens

Siemens – це глобальна компанія, яка фокусується на сферах електрифікації, автоматизації та оцифрування. Siemens, один з найбільших світових виробників енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, є провідним постачальником систем генерації та передачі електроенергії, а також медичної діагностики.

×
Siemens

Siemens – это глобальная компания, специализирующаяся на областях электрификации, автоматизации и цифровизации. Компания Siemens, один из крупнейших в мире производителей энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, является ведущим поставщиком систем для выработки и передачи электроэнергии, а также для медицинской диагностики.

×
Siemens

Siemens is a global powerhouse focusing on the areas of electrification, automation, and digitalization. One of the world’s largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of systems for power generation and transmission as well as medical diagnosis.

×
Alcatel-Lucent

Компанія Alcatel-Lucent поставляє комунікаційні рішення, що дозволяють операторам зв’язку, сервіс-провайдерам і підприємствам надавати послуги, пов’язані з передачею голосу, даних і відео, для своїх замовників і співробітників.

×
Alcatel-Lucent

Компания Alcatel-Lucent поставляет коммуникационные решения, позволяющие операторам связи, сервис-провайдерам и предприятиям предоставлять услуги, связанные с передачей голоса, данных и видео, для своих заказчиков и сотрудников.

×
Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent is the trusted transformation partner of service providers, enterprises, strategic industries such as defense, energy, healthcare, transportation, and government worldwide, providing solutions to deliver voice, data and video communication services to end-users.

×
Grandstream

Grandstream Networks, Inc. з 2002 року пов’язує світ за допомогою рішень SIP Unified Communications, які дозволяють підприємствам бути більш продуктивними, ніж будь-коли раніше. Рішення Grandstream Networks призначені для ринків малого і середнього бізнесу і були визнані в усьому світі за їх якість, надійність та інновації. Рішення Grandstream знижують витрати на зв’язок, підвищують захист та підвищують продуктивність. Продукти на основі відкритого стандарту SIP забезпечують широку сумісність у всій галузі, а також неперевершені функції, гнучкості і конкурентоспроможність цін. Grandstream було названо компанією Frost & Sullivan, що займається дослідженням глобальних корпоративних IP-адрес 2016 року.

×
Grandstream

Grandstream Networks, Inc. с 2002 года связывает мир с помощью решений SIP Unified Communications, которые позволяют предприятиям быть более продуктивными, чем когда-либо прежде. Решения Grandstream Networks предназначены для рынков малого и среднего бизнеса и были признаны во всем мире за их качество, надежность и инновации. Решения Grandstream снижают расходы на связь, повышают защиту и повышают производительность. Продукты на основе открытого стандарта SIP обеспечивают широкую совместимость во всей отрасли, а также непревзойденные функции, гибкость и конкурентоспособность цен. Grandstream была названа компанией Frost & Sullivan, занимающейся исследованием глобальных корпоративных IP-адресов 2016 года.

×
Grandstream

Grandstream Networks, Inc. has been connecting the world since 2002 with SIP Unified Communications solutions that allow businesses to be more productive than ever before. Grandstream solutions serve the small and medium business and enterprises markets and have been recognized throughout the world for their quality, reliability, and innovation. Grandstream solutions lower communication costs, increase security protection and enhance productivity. Open standard SIP-based products offer broad interoperability throughout the industry, along with unrivaled features, flexibility and price competitiveness. Grandstream was named the 2016 Global Enterprise IP Endpoints Company of the Year by renowned market research firm, Frost & Sullivan.

×
Panasonic

Panasonic – один з провідних виробників електроніки в світі. Panasonic є основним брендом японської корпорації Panasonic Corporation – глобального концерну, який представляють понад 600 компаній, заводів і науково-дослідних центрів по всьому світу.
Компанія RCI Consulting має статус авторизованого інсталятора АТС Panasonic.

×
Panasonic

Panasonic – один из ведущих производителей электроники в мире. Panasonic является основным брендом японской корпорации Panasonic Corporation – глобального концерна, который представляют более 600 компаний, заводов и научно-исследовательских центров по всему миру.
Компания RCI Consulting имеет статус авторизованного инсталлятора АТС Panasonic.

×
Panasonic

Panasonic has delighted American consumers with innovations for the home and business. Panasonic’s consumer electronics and technology products range from award-winning VIERA High Definition Plasma and LCD TVs and LUMIX Digital Cameras to ruggedized Toughbook® laptop computers, communications solutions, networkable office solutions, security systems, home appliances, personal care products, components and entire in-flight entertainment and information systems.

×
ETL Systems

ETL Systems – англійська компанія, яка спеціалізується на розробці і виробництві радіочастотного обладнання з 1984 року, і на сьогоднішній день є одним з провідних світі виробників устаткування для супутникового індустрії. Основною продукцією компанії є висококласне і надійне маршрутизуюче обладнання високочастотних супутникових сигналів для ТВ-мовників, урядових організацій, військових, морських, приватних мереж VSAT, а також глобальних супутникових операторів.

×
ETL Systems

ETL Systems – английская компания, которая специализируется на разработке и производстве радиочастотного оборудования с 1984 года, и на сегодняшний день является одним из ведущих мире производителей оборудования для спутникового индустрии. Основной продукцией компании является высококлассное и надежное маршрутизирующее оборудования высокочастотных спутниковых сигналов для ТВ-вещателей, правительственных организаций, военных, морских, частных сетей VSAT, а также глобальных спутниковых операторов.

×
ETL Systems

ETL Systems has been designing and manufacturing RF equipment since 1984, and is now one of the world’s leading RF manufacturers to the Satellite industry. ETL’s heritage is in designing satellite signal routing solutions for Broadcasters, who demand hi-levels of RF performance, as well as redundancy and resilience. This expertise has been expanded to cover Government, Military, Marine, Private VSAT networks as well as global Satellite Operators.

×
ASС Sіgnal Corporation

ASC Signal Corporation (до 2008 року Andrew Satcom) – провідний світовий виробник наземних станцій супутникового зв’язку, антен і високочастотної антенної продукції, виробленої для мовного ринку, уряду, військових і корпоративних додатків супутникового зв’язку.

×
ASС Sіgnal Corporation

ASC Signal Corporation (до 2008 года Andrew Satcom) – ведущий мировой производитель наземных станций спутниковой связи, антенн и высокочастотной антенной продукции, произведенной для языкового рынка, правительства, военных и корпоративных приложений спутниковой связи.

×
ASС Sіgnal Corporation

ASC Signal provides a wide range of antenna installation, systems integration, system testing, in-orbit testing and other customized, critical services for all of our communications products.

×
Hoteza

Для індустрії гостинності Hoteza пропонує центральні сервіси, такі як мобільні додатки, системи IPTV преміум-класу, інтерактивні рішення для лобі і інноваційну систему цифрової вивіски, щоб забезпечити інформацією та рекламою широку аудиторію. Компанія Hoteza зосереджена на Європі і Близькому Сході.

×
Hoteza

Для индустрии гостеприимства Hoteza предлагает центральные сервисы, такие как мобильные приложения, системы IPTV премиум-класса, интерактивные решения для лобби и инновационную систему цифровой вывески, чтобы обеспечить информацией и рекламой широкую аудиторию. Компания Hoteza сосредоточена на Европе и Ближнем Востоке.

×
Hoteza

For the hospitality industry, Hoteza offers guest-centric services such as mobile applications, premium IPTV systems, interactive lobby solutions and innovative digital signage system to provide information, way-finding and advertising to wide audiences. Hoteza is strongly focused on Europe and the Middle East is expanding to offer worldwide coverage via global alliance partners. 

×
Samsung

Компанія Samsung займається виробництвом іноваційних дисплеїв, цифрових пристроїв, обладнання для охорони здоров’я і медицини. Підрозділ Consumer Electronics постійно розвиває і розширює виробництво стратегічної продукції. Відтоді, як компанія вперше завоювала найбільшу частку глобального ринку в 2006 році, видатні технології і новаторський дизайн зміцнили лідерство компанії в сфері виробництва плоскопанельних телевізорів і моніторів.

×
Samsung

Компания Samsung занимается производством инновационных дисплеев, цифровых устройств, оборудования для здравоохранения и медицины. Подразделение Consumer Electronics постоянно развивает и расширяет производство стратегической продукции. С тех пор, как компания впервые завоевала наибольшую долю глобального рынка в 2006 году, выдающиеся технологии и новаторский дизайн укрепили лидерство компании в сфере производства плоскопанельных телевизоров и мониторов.

×
Samsung

Samsung is a manufacturer of innovative displays, digital devices, equipment for healthcare and medicine. Consumer Electronics is constantly developing and expanding the production of strategic products. Since the company first won the largest global market share in 2006, outstanding technology and innovative design have strengthened the company’s leadership in the production of flat panel TVs and monitors.

×
Trimax

Trimax – міжнародна компанія, розробник і виробник високоякісної, споживчої телевізійної апаратури для зарубіжного ринку. Одна з піонерів в області виробництва вимірювальної апаратури. Компанія експортує свою обладнання в країни Північної Америки, багато країн Європи і Азії. Штаб-квартира компанії знаходиться на Тайвані.
Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, компанія Trimax створила унікальну репутацію в світі електронних пристроїв. З огляду на потреби споживача в сучасних і надійних продуктах, Trimax прагне надавати повний спектр надійного обладнання, яке відрізняється зручністю і функціональністю.

×
Trimax

Trimax – международная компания, разработчик и производитель высококачественной, потребительской телевизионной аппаратуры для зарубежного рынка. Одна из пионеров в области производства измерительной аппаратуры. Компания экспортирует свою оборудования в страны Северной Америки, многие страны Европы и Азии. Штаб-квартира компании находится на Тайване.
Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, компания Trimax создала уникальную репутацию в мире электронных устройств. Учитывая потребности потребителя в современных и надежных продуктах, Trimax стремится предоставлять полный спектр надежного оборудования, которое отличается удобством и функциональностью.

×
Trimax

TRIMAX – international company, a developer and vendor of high quality, consumer television equipment for foreign markets. One of the pioneers in the field of instrumentation. The company exports its equipment in North America, many countries of Europe and Asia. The company’s headquarters is located in Taiwan.
Thanks to innovative technology and aesthetic design, the company has created a unique Trimax reputation in the world of electronic devices. Taking into consideration needs of the consumer in the modern and reliable products, Trimax strives to provide a full range of reliable equipment that offers the convenience and functionality.

×
WISI

The WISI Group operates worldwide as competent system provider, partner and system vendor in a variety of application areas. The WISI Communications and WISI Automotive divisions develop advanced communication systems and innovative technical solutions for interactive cable networks, satellite receiver systems for mobile radio communication or the mobile reception in vehicles.

×
Harmonic

Американська компанія Harmonic Inc. є найбільшим виробником рішень і продуктів для волоконно-оптичних мереж і цифрового телемовлення. Рішення компанії дозволяють надавати клієнтам послуги інтерактивного відео, широкосмугового доступу, телебачення високої чіткості, video-on-demand.

×
Harmonic

Американская компания Harmonic Inc. является крупнейшим производителем решений и продуктов для волоконно-оптических сетей и цифрового телевещания. Решение компании позволяют предоставлять клиентам услуги интерактивного видео, широкополосного доступа, телевидения высокой четкости, video-on-demand.

×
FS Group

FS Group is a leader in the field of research and cyber threat prevention. The company’s Ukrainian based experts have successfully engaged in the investigation of high-tech crimes through the use of security audits of computer systems and the implementation of integrated network solutions. Government agencies, private companies, and individual entities are among FSGroup client base. The company collaborates hand-in-hand with international organizations and is actively involved with reforming national legislation aimed at the regulation of the IT market. Thus, due to public and private sector cooperation, the international community and non-governmental entities achieve maximum efficiency in fighting cybercrime.

×
Harmonic

Harmonic is a leading provider of video delivery solutions to broadcast, cable, satellite, Internet, mobile and telco video service providers worldwide. With more than twenty years of experience, a track record of pioneering ground-breaking technologies, and an outstanding portfolio of high performance, IP-based solutions, Harmonic is enabling innovative, converged video services that can be consumed at anytime, and viewed on virtually any device.

×
Triax

Датська компанія Triax виробляє широкий асортимент ефірних і супутникових антен та обладнання для систем колективного прийому.

×
FS Group

FS Group является лидером в области исследований и предотвращения киберугроз. Украинские специалисты компании успешно занимаются расследованием преступлений в сфере высоких технологий благодаря использованию проверок безопасности компьютерных систем и внедрению интегрированных сетевых решений. Правительственные агентства, частные компании и частные лица входят в клиентскую базу FSGroup. Компания тесно сотрудничает с международными организациями и активно участвует в реформировании национального законодательства, направленного на регулирование рынка информационных технологий. Таким образом, благодаря сотрудничеству государственного и частного секторов международное сообщество и неправительственные организации достигают максимальной эффективности в борьбе с киберпреступностью.

×
Triax

Датская компания Triax производит широкий ассортимент эфирных и спутниковых антенн и оборудования для систем коллективного приема.

×
FS Group

FS Group є лідером в області досліджень та попередження кіберзагроз. Українські спеціалізовані компанії успішно займаються розслідуванням переваг у сфері високих технологій завдяки використанню перевірки безпеки комп’ютерних систем і внедрення інтегрованих сетевих рішень. Правові агенції, приватні компанії та приватні особи входять у кліентську базу FSGroup. Компанія тісно співпрацює з міжнародними організаціями та активно бере участь у реформуванні національних структур, направлених на регулювання ринкових інформаційних технологій. Таким чином, вдосконалюючи співробітників державного та приватного секторів міжнародного спілкування та недержавних організацій, вони досягають максимальної ефективності у боротьбі з кіберзлочинністю.

×
Triax

The Triax Group is among the leaders within 2 business areas: Triax Multimedia – Reception, distribution and storage of video, audio and data and Triax Cabinets – Protection of network equipment.

×
Avigilon

Avigilon, a Motorola Solutions company, designs, develops and manufactures solutions in video analytics, cloud, security cameras, video management software and hardware, and access control. Avigilon is an industry leader and, together with Motorola Solutions, provides integrated solutions for video security, access control, and critical communications.

×
WISI

Основними напрямками діяльності німецької компанії WISI є виробництво обладнання для широкосмугових комунікаційних мереж – головні станції (аналогового, цифрового, IP) телебачення, активне і пасивне устаткування для телевізійних мереж.

×
Swedish Microwave

Компанія Swedish Microwave AB є світовим лідером з виробництва професійних малошумливих конверторів (LNB) для супутникового ринку. Продукція використовується при побудові антенних наземних супутникових станцій, головних станцій кабельного телебачення, VSAT-систем і т.д. Вся продукція розробляється і виробляється в м Мотала, Швеція.

×
Avigilon

Avigilon, компания Motorola Solutions, проектирует, разрабатывает и производит решения в области видеоаналитики, облачных вычислений, камер видеонаблюдения, программного обеспечения и оборудования для управления видео, а также контроля доступа. Avigilon является лидером отрасли и совместно с Motorola Solutions предлагает интегрированные решения для обеспечения безопасности видео, контроля доступа и критически важных коммуникаций.

×
Swedish Microwave

Компания Swedish Microwave AB является мировым лидером по производству профессиональных малошумящих конверторов (LNB) для спутникового рынка. Продукция используется при построении антенных наземных спутниковых станций, головных станций кабельного телевидения, VSAT-систем и т.д. Вся продукция разрабатывается и производится в г. Мотала, Швеция.

×
Avigilon

Avigilon, компанія Motorola Solutions, проектує, розробляє і виробляє рішення в області відеоаналітики, хмарних обчислень, камер відеоспостереження, програмного забезпечення і устаткування для керування відео, а також контролю доступу. Avigilon є лідером галузі і спільно з Motorola Solutions пропонує інтегровані рішення для забезпечення безпеки відео, контролю доступу та критично важливих комунікацій.

×
Swedish Microwave

Swedish Microwave AB is a leading manufacturer of professional Low Noise Blockdownconverters (LNBs) for the satellite market. The products are used in Cable-TV headends, VSAT systems, Satellite News Gathering (SNG) systems, Marine systems and Satcom-On-The-Move applications.

×
WISI

Основными направлениями деятельности немецкой компании WISI является производство оборудования для широкополосных коммуникационных сетей – главные станции (аналогового, цифрового, IP) телевидения, активное и пассивное оборудование для телевизионных сетей.

×
BERG

Компанія BERG – є одним зі світових лідерів у виробництві обладнання для систем голосового оповіщення: гучномовців, підсилювачів потужності, конференц-систем, обладнання для синхронного перекладу, мегафонів і мікрофонів.

×
BERG

Компания BERG – является одним из мировых лидеров в производстве оборудования для систем голосового оповещения: громкоговорителей, усилителей мощности, конференц-систем, оборудования для синхронного перевода, мегафонов и микрофонов.

×
BERG

BERG is one of the world leaders in the production of voice notification equipment: loudspeakers, power amplifiers, conferencing systems, simultaneous interpretation equipment, megaphones and microphones.

×

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

×