/span>UCM6510.
резервна).
Якщоз’являєтьсяпроблемаабовиходитьз< span class="word" style="box-sizing:border-box; color:#383838;">ладуосновнаАТС,модульрезервування
автоматичноперемикаєвсізовнішніпідключеннянарезервнувпротягом1050< span class="word" style="box-sizing:border-box; color:#383838;">секунд.