Особливості СКС

В даний час структуровані кабельні системи (СКС) як ніколи набувають все більшої актуальності. Сьогодні вже навряд чи хто зможе не погодитися, що без СКС неможлива побудова сучасних високошвидкісних мереж передачі даних, голосу, відеоінформації для організацій будь-якого рангу – великих і малих комерційних структур, банків, державних установ або промислових підприємств.

Структурована кабельна система (СКС) – єдина система кабелів зв’язку і комутаційного устаткування, що дозволяє об’єднати телефонні, локальні мережі, відеоспостереження і систему безпеки. Вона дозволяє оптимально організувати кабельну інфраструктуру з можливістю швидкого реагування на всі можливі зміни в майбутньому без внесення кардинальних змін до побудовану інформаційну мережу. Це призводить до мінімізації витрат на обслуговування і підтримку працездатності системи в цілому. Система включає в себе мідні та оптичні кабелі, з’єднувальні шнури, крос-панелі, роз’єми кабелів, інфорозетки та інше допоміжне обладнання. Всі ці компоненти включаються в загальний комплекс, який експлуатується за певними правилами.

Детальніше про СКС та її переваги: https://rci-c.com/technology/sks/