Що таке BIM?

Інформаційне моделювання будівель (BIM) – це процес, заснований на використанні інтелектуальних 3D-моделей. За допомогою цієї технології фахівці з проектування архітектурних елементів, інженерних систем і будівельних конструкцій (AEC) можуть ще ефективніше планувати, проектувати, будувати і експлуатувати будівлі та об’єкти інфраструктури.

Які переваги дає використання BIM?

3D-візуалізація – Незважаючи на те, що створення BIM-моделей дозволяє досягти різних цілей, спрямованість і складність яких може залежати від рівня деталізації і кількості інформації, закладеної в модель, безумовно, найбільш поширеним способом використання BIM-моделей залишається візуалізація об’єктів проектування. Виконання візуалізацій дозволяє зіставити і вибрати найкращі проектні рішення і найкращим чином подати проект замовнику або різним підтверджуючим органам.

Управління змінами – Централізоване зберігання всіх даних в BIM-моделі призводить до моментального відображення будь-яких змін у всіх її уявленнях, таких як плани поверхів, розрізи або фасади. Подібний підхід не тільки підвищує швидкість створення документації, а й запобігає можливості виникнення проектних помилок шляхом автоматичної координації різних видів.

Імітація будівель – BIM-моделі не тільки містять архітектурні дані, але і включають в себе інформацію інших розділів проектування, наприклад, класифікацію елементів за несучими функціями, складовими інженерних мереж і навіть інформацію, що відноситься до екостійкого проектування і дозволяє імітувати процеси в будівлях.

Управління даними – Не вся інформація, яка присутня в BIM-моделях, може бути представлена ​​в графічному вигляді. Наприклад, дані, що включаються в каталоги і специфікації, допомагають визначити трудовитрати, необхідні для реалізації проекту. Фінансові показники, теж є складовою частиною BIM, дозволяють в будь-який момент часу визначити кошторисну вартість проекту.

Експлуатація будівель – Всі дані, закладені в BIM-модель, можна використовувати не тільки на етапах проектування і будівництва, а й протягом усього життєвого циклу будівлі, тим самим знижуючи вартість його експлуатації, яка, як правило, багаторазово перевищує вартість реалізації проекту.

Autodesk Revit для BIM

Autodesk Revit – програмний продукт, заснований на технології інформаційного моделювання будівель (BIM) і об’єднує в рамках єдиного комплексного рішення інструменти для архітектурного проектування, проектування інженерних систем будівель і будівельних конструкцій.

Використання програми Revit для роботи над єдиним проектом всіх проектувальників забезпечує високу якість і точність виконання проектів. Програма, заснована на технології інформаційного моделювання будівель (BIM), допомагає точніше сформулювати проектні ідеї та дотримуватися їх на всіх етапах проектування, створення документації і будівництва.

Концептуальне проектування – зручні інструменти концептуального проектування дозволяють створювати ескізи будівель довільної форми. Грані отриманої форми будуть використані для створення перекриттів, стін, вітражів і дахів. Ще на стадії концептуального проектування у користувача є можливість зробити попередній розрахунок площ і обсягу будівлі розрахованого по поверхах.

Параметричні компоненти – можуть являти собою як найпростіші будівельні елементи (стіни, колони і т.п.), так і більш складні – наприклад, меблі, різного роду обладнання і т.д. Параметричні компоненти, відомі також як сімейства, є основою процесу проектування в Autodesk Revit. Для створення сімейств не вимагається знання мов програмування.

Перевірка на перетин елементів моделі. У програмі передбачена спеціальна функція для перевірки об’єктів тривимірної моделі на наявність просторових перетинів.

Специфікації. Є одним з видів представлення моделі в Autodesk Revit. Будь-яка зміна в моделі веде до автоматичної зміни в специфікації і навпаки. Передбачена можливість асоціативно розділяти таблиці специфікацій, а також використовувати в проекті такі елементи, як формули і фільтри.

Відомість матеріалів. Відомість матеріалів дозволяє детально розраховувати кількісні показники. Ця функція незамінна для визначення вартості витрат на матеріали. Точність і актуальність інформації про матеріали забезпечується протягом усього проектного циклу.

Спільна робота. Технологія спільної роботи, яка використовується в Autodesk Revit, дає можливість всім учасникам колективу здійснювати одночасний доступ до моделі будівлі, а також надає інструменти, для віртуального поділу моделі на окремі частини з можливістю настройки спільного доступу до різних частин проекту.

Наші сертифікати