hdru
jsc2013e090898
інфраструктура3
ситуайційний центр

Що таке ситуаційний центр?

Ситуаційні центри відносяться до одних з найбільш ефективних інструментів, що дають можливість реалізувати ситуаційний підхід при стратегічному управлінні. Він дозволяє на базі послідовного, комплексного аналізу ситуацій, що динамічно розвиваються, готувати і приймати важливі управлінські рішення, виявляти основні тенденції, що визначають динаміку розвитку ситуації, та приймати рішення, котрі здатні вплинути на розвиток даної.

Класифікація ситуаційних систем

За призначенням системи ситуаційного моделювання можна поділити на три основні класи:

1) системи ситуаційного відображення інформації:

• ситуаційні центри відображення;

• розподілені системи ситуаційного відображення інформації;

2) системи динамічного моделювання ситуацій:

• спеціалізовані,

• адаптивні;

3) аналітичні ситуаційні системи:

• системи ситуаційного управління,

• аналітичні ситуаційні центри,

• експертні системи реального часу.

Основне завдання

Основним завданням ситуаційних центрів є побудова наочних образів ситуацій, які виникають в предметній області, для прийняття управлінських рішень. Ситуаційний центр обов’язково включає в себе:

а) оперативний склад, що вирішує деяку сукупність завдань;

б) інформаційні моделі і картини вельми складних, комплексних, динамічних ситуацій реального світу;

в) ситуаційні зали управління (спостереження), оснащені потужним обчислювальним середовищем.

Динамічне моделювання (імітація) ситуацій можливо шляхом вирішення прямої задачі (спеціалізовані системи) – завдання вихідних даних з подальшим аналізом виникаючих ситуацій в системах ситуаційного відображення інформації та аналітичних ситуаційних системах; оберненої задачі (адаптивні системи) – по опису можливих ситуацій, їх зв’язків і черговості виникнення за допомогою імітаційного (динамічного) моделювання визначити вихідні дані.

Аналітичні ситуаційні системи, зокрема системи ситуаційного управління, реалізують принцип, який припускає, що кількість станів системи велике, число можливих рішень і ситуацій обмежена, а рішення приймається в залежності від ситуації, тобто на підставі вихідних даних необхідно визначити ситуацію і прийняти відповідне рішення.

Ситуаційний підхід

Ситуаційний підхід дозволяє керівнику, поряд з системним підходом, що дає цілісне уявлення об’єкта управління та його функціонування в зовнішньому середовищі, здійснювати ефективне управління розвитком конкретної управлінської ситуації.

Ситуаційні центри використовуються при виробленні варіантів стратегічних рішень, заснованих на аналізі вступної інформації про ситуацію, прийняти рішення, також сприяють виробленню її вірного розуміння та бачення з урахуванням динаміки її зміни, а також системному пошуку стратегічного рішення, що веде до досягнення поставленої мети. Підкреслимо, що добре організована робота ситуаційного центру дозволяє готувати і приймати обґрунтовані стратегічно важливі рішення, уникати багатьох управлінських помилок при традиційних підходах до управління, в основі яких переважно принцип власних проб і помилок.

Ситуаційні центри надають можливість проведення попереднього аналізу ситуації, що склалася, моніторингу ходу її зміни і передбачення її очікуваних змін. Це робить ситуаційний підхід набагато більш ефективним, дозволяючи уникнути, часом, значних втрат ресурсів і часу.

Ситуаційний центр і його структура

У найзагальнішому вигляді ситуаційним центром (кімнатою або залом) можна назвати приміщення, де спостерігається поточна або аналізується можлива ситуація. Таке визначення є неточним, оскільки йому задовольняє будь-яка кімната з спостерігачем і телевізором, що передає новини про ситуацію в країні. Якщо ж у такій кімнаті є ще й радіо, телефон, факс, комп’ютер і географічна карта, то це буде персональний ситуаційний центр.

Для відповіді на питання про те, хто або що формує ситуації і хто здійснює їх аналіз, пропонується поділяти ситуаційні центри на зовнішні (для оцінки ситуації по взаємодії із зовнішнім середовищем) і внутрішні (для оцінки ситуації про взаємодію внутрішніх структурних підрозділів на рівні відображення, моделювання, аналізу чи управління).

Структура ситуаційного центру, як і будь-якої інформаційної системи, включає в себе функціональну структуру і різні види забезпечення (інформаційного, математичного, технічного, організаційного, кадрового, лінгвістичного і т.д.).

Функціональна структура ситуаційного центру обов’язково передбачає наявність трьох базових модулів, які відповідають як за динамічне (імітаційне) моделювання поведінки зовнішнього і внутрішнього середовища, так і за їх взаємодію. Велике значення має інформаційна інфраструктура, що складається із сукупності програм та інформаційних потоків, що забезпечують функціонування базових модулів і середовища візуалізації ситуаційного центру. Сюди входять всі види систем ситуаційного моделювання, розглянуті раніше. Відмінною рисою будь-якого ситуаційного центру є наявність у ньому геоінформаційної системи.

Дізнайтеся більше:

Відеостіни

Аудіо і відеосистеми

Контролери відеостіни

Система візуального інформування