Технічний аудит телекомунікаційних мереж

Основне завдання технічного аудиту – це оцінка організаційного, технічного та економічного рівня працездатності телекомунікаційної мережі.

RCI Consulting проводить технічний аудит наступних телекомунікаційних мереж:

 • аналогового кабельного телебачення;
 • цифрового ефірного і супутникового кабельного телебачення;
 • інтерактивного телебачення (IPTV);
 • передачі даних.

В рамках аудиту перевіряються різні компоненти телекомунікаційної мережі:

 • сервери;
 • робочі станції;
 • комунікаційні канали;
 • активне мережеве обладнання;
 • мережеве програмне забезпечення;
 • антенні порти;
 • головні станції телебачення;
 • системи електроживлення;
 • системи блискавкозахисту та заземлення;
 • системи кондиціонування та вентиляції.

Технічний аудит дає можливість прийняти правильне рішення про придбання, використання, модернізації і розширенні телекомунікаційної мережі, оптимізувати експлуатаційні витрати, а також розробити нову політику технічного розвитку та переоснащення усієї телекомунікаційної мережі.

Завдання технічного аудиту

Серед частих завдань, які ставляться клієнтами, є визначення і оцінка:

 • стану і коефіцієнта доступності антенного порту;
 • стану і шляхів модернізації Головної станції кабельного телебачення;
 • продуктивності та справності магістральної мережі і мережі доступу, лінійно-кабельних споруд;
 • надійності системи електроживлення;
 • ефективність системи кондиціонування і заземлення;
 • якості розводки і їх відповідність прийнятим нормам;
 • якості прокладки кабелів тощо.

Проведення технічного аудиту телекомунікаційних мереж дозволить виявити існуючі проблеми і отримати кваліфіковані рекомендації щодо їх усунення, оптимізувати і підвищити ефективність роботи всіх наявних телекомунікаційних ресурсів.

Комплекс робіт з технічного аудиту рекомендується проводити в наступних випадках:

 • Впровадження ресурсоємних додатків, що вимагають розподілених обчислень
 • Розвиток нових мережевих сервісів, наприклад VoIP, IPTV, Video on Demand, відеоконференцзв’язок
 • Підвищення вимог до надійності, відмовостійкості, захищеності мережі
 • Моральне старіння мережевої інфраструктури, перехід на нові технології
 • Злиття і поглинання кабельних операторів
 • Виникнення різних проблем прикладного характеру: незапланований зростання витрат на обслуговування мережі, падіння якості послуг, що надаються, тощо.

Етапи аудиту

Технічний аудит складається з трьох етапів: підготовка, аудит, звіт з рекомендаціями.

Етап підготовки до аудиту включає в себе:

 • визначення області, на яку поширюється аудит;
 • аналіз існуючої ситуації;
 • перегляд документації;
 • конкретизація завдання, поставленого клієнтом;
 • підготовку програми майбутніх робіт.

В рамках проведення технічного аудиту виконуються наступні роботи:

 • обстеження об’єкта, що підлягає аудиту;
 • складання переліку технічних засобів на об’єкті;
 • аудит дозвільної та технічної документації

(Ліцензії, сертифікати, дозволи, акти введення в експлуатацію, перевірка наявності та якості виконання проектної документації, відповідність технічного завдання запропонованим проектним рішенням, гнучкість і можливість масштабування запропонованих рішень, оцінка відповідності обраного обладнання);

До звіту входить:

 • проведення комплексу вимірювань, випробувань на об’єкті, для виявлення відповідності фактично збудованого об’єкта затвердженим проектним рішенням і якості робіт;
 • перевірка, актуалізація та опис схеми організації мережі;
 • складання аналітичного звіту, який включає в себе перелік технічних засобів, опис стану технічних засобів, опис схем підключення, креслення, схеми, протоколи вимірювань, параметри робочих станцій, схеми розміщення і комутації мережевого обладнання, топологічну схему мережі тощо.
 • оцінка перспектив розвитку, рекомендації з модернізації мережі.
Технічний аудит – це відповідальний і складний процес, успішно виконати який можуть лише професіонали. Фахівці RCI Consulting володіють достатніми знаннями і досвідом для проведення якісного технічного аудиту різнопланових телекомунікаційних мереж в Україні та СНД.

Technical Due Diligence

Термін Due Diligence (з англ. “Належна обачність”) увійшов в обіг завдяки закону про цінні папери, що було підписано США в 1933 році. Спочатку він використовувався для підтвердження достовірності даних публікуються в пропозиціях по капітальним інвестиціям.

Наразі, під Due Diligence маємо на увазі процес обстеження об’єкта інвестування, з метою формування об’єктивного уявлення про нього, що включає в себе оцінку інвестиційних ризиків і безлічі інших чинників. Таким чином, Due Diligence – це один з ефективних інструментів зниження ризиків і захисту інтересів сторін у ході проведення великих операцій.

Метою Technical Due Diligence є оцінка технічного стану компанії (оператор кабельного телебачення, оператора зв’язку, інтернет-провайдера), її профільних активів, яка дасть об’єктивну і повну інформацію для визначення можливих ризиків та переваг майбутньої угоди.

Проведення Technical Due Diligence необхідно при:

 • аутсорсингу і підписання договорів співпраці;
 • покупки / продажу компанії;
 • злиття компаній;
 • участь у спільній діяльності, яка вимагає від іншої сторони створювати / покращувати / підтримувати ІТ-інфраструктуру;
 • фінансуванні телекомунікаційних мереж;
 • при страхуванні телекомунікаційних мереж.

В ході проведення Technical Due Diligence виконуються:

 • Аналіз топології та архітектури телекомунікаційної мережі
 • Нормативно-технічна експертиза проектної документації
 • Перевірка дозвільної та технічної документації
 • Оцінка відповідності та якості виконання будівельно-монтажних робіт з проектною документацією
 • Оцінка технічного стану телекомунікаційної мережі та пов’язаних з нею активів
 • Оцінка вартості усунення виявлених недоліків (дефектів) мережі;
 • Оцінка технічних можливостей телекомунікаційної мережі
 • Визначення інвестиційних ризиків
 • Оцінка відповідності очікуванням інвесторів бізнес-плану по модернізації / розвитку мережі в технічному аспекті
 • Оцінка реалістичності впровадження нових сервісів і технологій в існуючій або планованої мережі.

Процес проведення Technical Due Diligence компанією RCI Consulting складається з наступних етапів:

1 етап

Вивчення проектної та технічної документації, з метою розуміння потрібних параметрів для оцінки і розробки концептуальної моделі майбутнього обстеження.

2 етап

Обговорення з клієнтом методів проведення обстеження, форму подачі результатів і конкретизує завдання.

3 етап

Формується команда експертів, відповідальних за обстеження, виконання якого повинно здійснюватися в суворій відповідності до раніше узгоджених вимог клієнта. Обсяг і перелік робіт, які виконуються в рамках процесу, визначаються індивідуально в залежності від складності проекту.

4 етап

Проведення обстеження в повному обсязі і надає клієнту звіт про отримані результати, детально і дохідливо пояснюючи клієнтові всі технічні нюанси. Приймається рішення про доцільність додаткової підтримки клієнта, а саме експерт RCI-Consulting за бажанням клієнта супроводжує його на зустрічах, переговорах, консультаціях і відповідає на питання щодо технічних висновків звіту.

RCI-Consulting має багаторічний успішний досвід проведення Technical Due Diligence для компаній на території України та країн СНД (Росія, Грузія, Білорусь, Казахстан і т.д.), дотримуючись в роботі з клієнтами гнучкої цінової політики.