Політика якості

Політика компанії “РКІ-Консалтинг” в області якості

Зрозумівши потреби кожного Замовника, ми прагнемо розробити для нього раціональне технічне рішення, забезпечити його впровадження і якісний технічний супровід в гарантійний та післягарантійний періоди.

Політика компанії в області якості – це постійна робота над підвищенням рівня задоволеності замовників шляхом вдосконалення бізнес-процесів компанії, якості та екологічності використовуваних матеріалів і устаткування, підвищення компетенції та професіоналізму співробітників компанії і забезпечення максимально високого рівня сервісу і якості послуг, що надаються.

Ключові принципи компанії: чесність і порядність

Взаємини із замовниками, партнерами і співробітниками наша компанія будує на принципах взаємної довіри, чесності та справедливості.

У відносинах з конкурентами ми не використовуємо некоректних методів.

Клієнт-орієнтованість

Ми клієнт – орієнтована компанія, уважно ставиться до потреб наших Замовників на будь-якому з етапів роботи. Налагоджений зворотній зв’язок з клієнтами дозволяє краще зрозуміти їх очікування, потреби і оцінити ступінь задоволеності наших Замовників результатами нашої роботи. Ми прагнемо стати єдиним постачальником інженерних рішень для наших клієнтів, максимально розширюючи «портфель рішень» відповідно до потреб і побажань клієнтів.

Вдосконалення бізнес-процесів компанії

Чітко прописані бізнес-процеси компанії, а також їх постійне вдосконалення, чіткий розподіл відповідальності між підрозділами і співробітниками дозволяє досягати максимальної ефективності та продуктивності роботи компанії, підвищувати якість надання послуг.

Висока якість продукції та послуг

Ми уважно ставимося до підбору виробників, постачальників і підрядників і дорожимо стійкими і довірчими стосунками з ними. Принципи довгострокового, взаємовигідного співробітництва і партнерства дозволяють отримувати нашим клієнтам якісну продукцію, найкращі умови та оптимальні рішення.

Інновації

Ми постійно вивчаємо нові технологічні рішення і використовуємо в наших проектах сучасні перспективні технології.

Розвиток

Ми регулярно проводимо навчання і сертифікацію співробітників, тим самим підвищуючи компетенцію, кваліфікацію і професіоналізм компанії.

Гарантії політики

Гарантом реалізації політики в області якості виступає вище керівництво компанії.

Служба якості

З 2009 року в компанії впроваджена і діє система менеджменту якості, заснована на стандарті ISО 9001-2008.

У 2012 компанія “РКІ-Консалтинг” підтвердила відповідність діючої в компанії системи менеджменту якості вимогам стандарту ISО 9001: 2008 і вимогам стандарту екологічного менеджменту ISO 14001: 2004, пройшовши успішно процедуру сертифікації.

Сертифікат ISO 9001:2008

Сертифікат ISO 14001:2004