Переваги автоматизації та диспетчеризації будівлі

У сучасному світі в будь-якій будівлі чи споруді існують інженерні системи, створені для комфортної, безпечної та надійної експлуатації. Для забезпечення оптимальних режимів роботи і мінімізації ризиків, пов’язаних з виходом обладнання з ладу, відмовою критичних систем, виникненням небезпеки для життя людей, впроваджується автоматизація та диспетчеризація будівлі (BMS) – комплекс моніторингу інженерних систем, який дозволяє вирішувати завдання оперативного контролю та управління станом технологічних систем житлових будинків, торговельно-розважальних комплексів, готелів та інших об’єктів.

Інтеграція обладнання в єдину інфраструктуру дозволяє отримати значні переваги при експлуатації будівель і споруд протягом всього життєвого циклу об’єкта. Перевагами є зниження споживання ресурсів (електрики, води, тепла) при звичному рівні комфорту і виконанні всіх завдань із забезпечення безперебійної роботи інженерного комплексу будівлі, зниження трудовитрат експлуатаційних і диспетчерських служб, скорочення витрат на експлуатацію та амортизацію будівлі та багато інших.

Детальніше: https://rci-c.com/technology/avtomatyzatsiia-ta-dyspetcheryzatsiia-budivel/